Antillen

Beste Antillen 2021

Best geteste Antillen kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Kolonien - Nederlandse Antillen (DVD)
In het verre verleden was Nederland vaak in oorlog met andere landen, ook overzee. Zo kwam het dat in 1634 een aantal Caribische eilanden werd veroverd op Spanje. Aruba, Curacao, St Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius behoren sinds die tijd tot ons koninkrijk.De zes eilanden verschillen sterk van elkaar, maar hebben al eeuwen hun band met Nederland gemeen. Deze dvd toont de Antillen in volle glorie en vanuit historisch perspectief. De ontwikkeling van de afzonderlijke eilanden, de prachtige natuur en het leven van de bewoners spelen daarbij een centrale rol. Ontdek de meest exotische plekken van het Koninkrijk der Nederlanden, door velen gezien als paradijselijk mooi en uitzonderlijk aangenaam.
Offer
Het einde van de Antillen - Freek van Beetz (ISBN: 9789059727564)
Het boek Het einde van de Antillen (ISBN:9789059727564) geschreven door Freek van Beetz bestel je op bruna.nl! Tien jaar lang was Freek van Beetz adviseur van de minister- president van de Nederlandse Antillen. In deze unieke positie heeft hij drie premiers bijgestaan: Miguel Pourier, Etiënne Ys en Emily de Jongh-Elhage. Al die jaren, vanaf 2001 tot en met de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010, werkte hij in het 'Binnenhof' van de Antillen, Fort Amsterdam op Curaçao. Zo was Van Beetz ooggetuige van tal van gebeurtenissen en incidenten: de moeizame relatie met Nederland, interne politieke verwikkelingen, crises in het landsbestuur en de nog al eens gespannen verhoudingen op Curaçao en met de andere eilanden. 'Het Einde van de Antillen' is geen formele, wetenschappelijke studie. De lezer krijgt een blik achter de schermen van politiek overleg, van politieke conferenties en ontmoetingen met Nederlandse politici als...
Offer
Boven de Antillen - Gerard Casius (ISBN: 9789086161805)
Het boek Boven de Antillen (ISBN:9789086161805) geschreven door Gerard Casius bestel je op bruna.nl! De eilanden van de Antillen bestaan uit de benedenwindse eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire (nabij Venezuela en het vaste land van Zuid-Amerika) en de bovenwindse eilanden St.Maarten, Saba en St.Eustatius zo’n 900 km ten Noorden hiervan bij het Amerikaanse Puerto Rico. Er waren in de West maar een paar honderd Nederlandse militairen gelegerd, waarvan een deel bij de Marine Luchtvaartdienst Het boek geeft het complete verhaal over de militaire luchtvaat boven het gebied. Niet alleen over de MLD (1952-1981), maar ook de Fokker F.XVIII bommenwerpers (1940-1942) en over de militaire Piper Cubs. Met vele nieuwe illustraties....
Offer
Kaarten van de Nederlandse Antillen - Wim Renkema (ISBN: 9789004301559)
Het boek Kaarten van de Nederlandse Antillen (ISBN:9789004301559) geschreven door Wim Renkema bestel je op bruna.nl! Dit rijk geïllustreerde onderzoek naar kaarten van de Nederlandse Antillen, zowel in manuscript als gedrukt, geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de grote variatie aan kaarten die van dit gebied in Nederland zijn vervaardigd. De kaartbeschrijvingen worden toegelicht met informatie over de makers van de kaarten en de historische achtergronden van het kaartbeeld. De auteur heeft zich uitvoerig verdiept in de wijze waarop en de redenen waarom deze kaarten tot stand zijn gekomen. De cartobibliografie wordt voorafgegaan door een uitgebreide inleiding waarin de geschiedenis van deze eilanden en hun bewoners wordt beschreven. Dr. W.E. (Wim) Renkema (1942) studeerde geschiedenis en sociale geografie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was werkzaam in het voortgezet onderwijs en promoveerde in 1981 op een proefschrift over het Curaçaose...
Offer
Tdm (baeckens) Kolonien - Nederlandse Antillen - No Color - Grootte: One Size
In het verre verleden was Nederland vaak in oorlog met andere landen, ook overzee. Zo kwam het dat in 1634 een aantal Caribische eilanden werd veroverd op Spanje. Aruba, Curacao, St Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius behoren sinds die tijd tot ons koninkrijk.De zes eilanden verschillen sterk van elkaar, maar hebben al eeuwen hun band met Nederland gemeen. Deze dvd toont de Antillen in volle glorie en vanuit historisch perspectief. De ontwikkeling van de afzonderlijke eilanden, de prachtige natuur en het leven van de bewoners spelen daarbij een centrale rol. Ontdek de meest exotische plekken van het Koninkrijk der Nederlanden, door velen gezien als paradijselijk mooi en uitzonderlijk aangenaam.
Offer
Hoofdlijnen Nederlands burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba - L. Groefsema (ISBN: 9789035241480)
Het boek Hoofdlijnen Nederlands burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba (ISBN:9789035241480) geschreven door L. Groefsema bestel je op bruna.nl! Dit boek behandelt het burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Antilllen en Aruba. Het is een bewerking van Hugenholtz/Heemskerks 'Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht'. Deze bewerking is geschied op basis van het op 1 augustus 2005 in de Nederlandse Antillen en Aruba in werking getreden herziene Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 'Hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba' is bestemd voor studenten Antilliaans of Arubaans recht en voor advocaten, rechters en andere juridische professionals die zich met dat recht bezighouden....
Offer
Geschiedenis van de Antillen - Leo Dalhuisen, Ronald Donk, Rosemarijn Hoefte (ISBN: 9789462493674)
Het boek Geschiedenis van de Antillen (ISBN:9789462493674) geschreven door Leo Dalhuisen, Ronald Donk, Rosemarijn Hoefte bestel je op bruna.nl! Geschiedenis van de Antillen brengt de complete geschiedenis tot leven van de zes Caraïbische eilanden die al eeuwenlang met Nederland verbonden zijn. Het is de meest actuele uitgave over zowel de bekendste eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao als over de vaak verwaarloosde geschiedenis van de Bovenwindse eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Over de oorspronkelijke bewoners, de komst van de Spanjaarden en later van de Zeeuwen en Hollanders. Over slavernij, het verzet ertegen en de afschaffing daarvan, over het komen en gaan van olieraffinaderijen. Uiteraard komen ook de ontwikkeling van kolonie tot rijksdeel en het verkrijgen van de ‘status aparte’ en de status van Nederland­se gemeente aan bod. De gecompliceerde bevolkingssamenstelling, de onderlinge relaties tussen de zes eilanden en de betrekkingen met...
Offer
De Algemene landsverordening Landsbelastingen in de Nederlandse Antillen - Jacques Gankema, Jeroen Adeler (ISBN: 9789058504906)
Het boek De Algemene landsverordening Landsbelastingen in de Nederlandse Antillen (ISBN:9789058504906) geschreven door Jacques Gankema, Jeroen Adeler bestel je op bruna.nl! Het Nederlands-Antilliaanse formele belastingrecht bevat de regels die ervoor zorgen dat de belasting die volgens de wet verschuldigd is, ook daadwerkelijk betaald wordt. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor deze formele aspecten, vooral door de invoering van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) in 2001. In dit boek geven de auteurs een artikelsgewijze toelichting op alle bepalingen van de ALL en de belangrijkste bepalingen van de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR), alsmede een nadere toelichting op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel in de Nederlands-Antilliaanse fiscale rechtspraak. Inhoud: 1. Algemene inleiding 2. Algemene bepalingen (Artt. 1 t/m 5 ALL) 3. De heffing van belasting (Artt. 6 t/m 17 ALL) 4....
Offer
Gedeeld Koninkrijk - Gert Oostindie, Inge Klinkers (ISBN: 9789089643919)
Het boek Gedeeld Koninkrijk (ISBN:9789089643919) geschreven door Gert Oostindie, Inge Klinkers bestel je op bruna.nl! Op de magische datum 10/10/10 werd het land de Nederlandse Antillen opgeheven. Hoewel Den Haag er lang naar had gestreefd de zes eilanden gezamenlijk naar de onafhankelijkheid te leiden, lieten ze elkaar los en hielden ze Nederland juist vast. Gedeeld Koninkrijk analyseert de achtergronden van het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen. Op basis...
Offer
Interventie op afspraak - Koen Croese (ISBN: 9789057300172)
Het boek Interventie op afspraak (ISBN:9789057300172) geschreven door Koen Croese bestel je op bruna.nl! Op 30 mei 1969 gaat een Nederlandse illusie in vlammen op. Een staking in Willemstad loopt volledig uit de hand. Terwijl de historische binnenstad brandt stuurt Nederland honderden mariniers om de orde te herstellen. Als de rookwolken optrekken wordt duidelijk dat de verhoudingen met het moederland nooit meer dezelfde zullen zijn. In Interventie op afspraak wordt voor het eerst minutieus verslag gedaan van de achtergronden en gevolgen van deze traumatische gebeurtenissen. Op grond van nieuw archiefonderzoek toont Koen Croese aan dat de 'meidagen van Curaçao' heel anders zijn verlopen dan tot nu toe werd gedacht. Nederlandse wapenleveranties aan de Antillen en geheime plannen om de Antillen aan Venezuela over te doen: voor wie de complexe relatie tussen Nederland en de Antillen wil begrijpen, biedt Interventie op afspraak een opmerkelijke kijk...
Offer
Koninkrijksgemeenschap in verscheidenheid - Jaime Saleh (ISBN: 9789088505546)
Het boek Koninkrijksgemeenschap in verscheidenheid (ISBN:9789088505546) geschreven door Jaime Saleh bestel je op bruna.nl! Prof. Mr. Jaime Mercelino Saleh (1941) heeft een respectabele staat van dienst opgebouwd: President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, Gouverneur van de Nederlandse Antillen, hoogleraar bij de Universiteit Utrecht en sinds 2004 Minister van Staat. En daarnaast tot op de dag van vandaag in bestuurlijke c.q. adviserende functies betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties. Een volledig overzicht treft u in deze uitgave aan. In dit boek treft u de integrale teksten aan van presentaties en toespraken van Jaime Saleh over de periode 2003 tot en met 2013 die vanuit verschillende functies zijn verricht. De centrale thema's die in de opgenomen bijdragen op de voorgrond staan en ook een reflectie zijn van de levensvisie en werkhouding van Jaime Saleh zijn: Leefbaarheid van de...
Offer
De constitutionele orde van het Koninkrijk der Nederlanden - Ernst M.H. Hirsch Ballin (ISBN: 9789462402065)
Het boek De constitutionele orde van het Koninkrijk der Nederlanden (ISBN:9789462402065) geschreven door Ernst M.H. Hirsch Ballin bestel je op bruna.nl! Op 10 oktober 2010 is een ingrijpende wijziging van het op 15 december 1954 ondertekende Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Het meest opvallende kenmerk daarvan is dat Curaçao en Sint Maarten de status van land in het Koninkrijk hebben verkregen, naast het al in 1986 verzelfstandigde Aruba. Dit betekende het einde van het land de Nederlandse Antillen en dus ook van de opmerkelijke deels constitutionele, deels organieke wet die als Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) al sinds 1951 van kracht was en sindsdien vele malen herzien. De drie eilanden die geen land werden - Bonaire, Sint Eustatius en Saba, afgekort BES - gingen vanaf datzelfde moment als openbare lichamen deel uitmaken van het Nederlandse staatsbestel. 10 oktober 2010 is niet alleen de einddatum van een...
Offer
Zeedrift - Jan Brokken (ISBN: 9789045038469)
Het boek Zeedrift (ISBN:9789045038469) geschreven door Jan Brokken bestel je op bruna.nl! In de verhalenbundel ‘Zeedrift’, neemt Jan Brokken¬ de lezer mee naar metropolen en kleine eilanden, van Guatemala tot Umbrië en van de Antillen tot de Zuid-Hollandse eilanden. Van fictie naar non-fictie, van persoonlijk naar universeel: in het waargebeurde zoekt Jan Brokken het onwaarschijnlijke, in het reële het ongelooflijke, in het gewone het uitzonderlijke....
Offer
National Geographic Komar muurschildering Imperial Parrot Grootte: 70 x 50 cm zonder lijst Poster, fotografie, dier, bedreigde diersoort, dierenafbeelding, kunstdruk, portret WB-NG-007-70x50
Beste materiaal: Duits premium fotopapier (226 g/m²) met zijdemat oppervlak en hoge lichtbestendigheid. Voor fotorealistische prints met scherpe details en uitstekende kleurglans voor levendige kleuren. PVC-vrij en FSC-gecertificeerd product. Bij de levering is geen lijst inbegrepen. Super beeldkwaliteit: onze professionele fotografen en ontwerpers zorgen voor een visuele ervaring op hoog niveau. Hoogwaardige opdruk: lichtbestendige, waterbestendige en geurloze drukkleuren met langdurige kleurglans. Al onze materialen zijn oplosmiddelvrij, ftalaatvrij en veilig in het interieur. Geschikt voor kinder- en slaapkamers. Van design tot opdruk Made in Germany. Design: de keizeramazone is de nationale vogel en wapdieren van het eiland Dominica (kleine antillen).
Offer
Stone Artefact Production and Exchange among the Lessen Antilles - Sebastiaan Knippenberg (ISBN: 9789087280086)
Het boek Stone Artefact Production and Exchange among the Lessen Antilles (ISBN:9789087280086) geschreven door Sebastiaan Knippenberg bestel je op bruna.nl! Studie naar vervaardiging en verspreiding van stenen artefacten gedurende de pre-Columbiaanse bewoning binnen de Caribische regio is slechts in geringe mate uitgevoerd binnen de archeologie van het gebied. Dit onderzoek voorziet in deze leemte. Steenbewerking en verspreiding van artefacten temidden van de noordelijke Kleine Antillen staan centraal met als doel tot een inzicht te komen welke uitwisselingsmechanismen ten grondslag hebben gelegen aan deze verspreiding. Het onderzoek behandelt de gehele Keramische periode. Deze periode omvat de tijdspanne van 500 v. Chr tot aan de komst van de Europeanen in 1492 na Chr. 'Stone Artefact Production and Exchange among the Lesser Antilles' toont aan dat de studie naar vervaardiging en verspreiding van stenen materialen...

Top 10 – beste Antillen (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Antillen-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Antillen product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Antillen

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Antillen voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Antillen koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Antillen product?

Interessante Antillen video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Antillen, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Antillen product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Antillen, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Antillen product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 183 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.8 van 5.]

Plaats een reactie