Arbeidsovereenkomst

Beste Arbeidsovereenkomst 2021

Best geteste Arbeidsovereenkomst kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Arbeidsovereenkomst en insolventierecht - P.R.W. Schaink (ISBN: 9789013141269)
Het boek Arbeidsovereenkomst en insolventierecht (ISBN:9789013141269) geschreven door P.R.W. Schaink bestel je op bruna.nl! Er is veel nieuws te melden over het raakvlak tussen insolventierecht en arbeidsrecht. Reden genoeg om een tweede editie uit te brengen van Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht, het enige handboek en naslagwerk dat een volledig overzicht biedt van dit grensgebied. Arbeidsovereenkomst en insolventierecht De impact van boedelschulden, faillissementsschulden en niet- verifieerbare vorderingen bij werknemersclaims is door een baanbrekend arrest uit 2013 aanzienlijk veranderd. Medezeggenschap tijdens een faillissement is in de schijnwerpers komen te staan. Voor doorstarters zijn de verscherpte condities van de WWZ voelbaar in de vorm van #vaste# arbeidscontracten of doordat zij bij afscheid van overgenomen werknemers relatief hoge transitievergoedingen moeten betalen. En bij het Europese Hof ligt de vraag of de pre-pack leidt tot...
Offer
Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag - (ISBN: 9789462156784)
In deze uitgave, waarvan ieder jaar een bijgewerkte editie verschijnt, wordt alle relevante informatie geboden over het onderwerp arbeidsovereenkomst en ontslag. De inhoud van dit boek wordt niet gevormd door één rechtsgebied, maar biedt een combinatie van verschillende onderwerpen die van belang zijn voor (met name) personeelsfunctionarissen binnen bedrijven en instellingen. Voor alle onderwerpen zijn experts geselecteerd die vanuit hun deskundigheid op het betreffende vakgebied meewerken aan dit Memo Plus. In hoofdzaak wordt de arbeidsovereenkomst belicht in al haar facetten: van sollicitatie tot ontslag en allerlei kwesties daar tussenin. Verder wordt aandacht besteed aan sociale verzekeringen, fiscale aspecten, pensioenen, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Alle informatie wordt voor elke nieuwe editie geactualiseerd, zodat dit compacte memo steeds binnen handbereik ligt van werk gevers, werknemers (of hun adviseurs), rechtshulpverleners en...
Offer
Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag - (ISBN: 9789462156302)
In deze uitgave wordt alle relevante informatie geboden over het onderwerp arbeidsovereenkomst en ontslag. De inhoud van dit boek wordt niet gevormd door één rechtsgebied, maar biedt een combinatie van verschillende onderwerpen die van belang zijn voor (met name) personeelsfunctionarissen binnen bedrijven en instellingen. Voor alle onderwerpen zijn experts geselecteerd die vanuit hun deskundigheid op het betreffende vakgebied meewerken aan dit Memo Plus. In hoofdzaak wordt de arbeidsovereenkomst belicht in al haar facetten: van sollicitatie tot ontslag en allerlei kwesties daar tussenin. Verder wordt aandacht besteed aan sociale verzekeringen, fiscale aspecten, pensioenen, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Alle informatie wordt voor elke nieuwe editie geactualiseerd, zodat dit compacte memo steeds binnen handbereik ligt van werkgevers, werknemers (of hun adviseurs), rechtshulpverleners en advocaten....
Offer
Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR - J.A. Pontier (ISBN: 9789460945137)
Het boek Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR (ISBN:9789460945137) geschreven door J.A. Pontier bestel je op bruna.nl! In dit deel van de Praktijkreeks IPR staat de individuele arbeidsovereenkomst centraal. Aan de orde komen internationale geschillen tussen werkgevers en werknemers, zoals ambassadepersoneel, grensarbeiders, zeevarenden, werknemers in de luchtvaartsector en de transportsector, gedetacheerde werknemers en werknemers bij een onderneming die overgaat in andere handen. In de regel gaat het daarbij om loonvorderingen of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Voor de arbeidsovereenkomst kent het Nederlandse IPR bijzondere regelingen voor de internationale bevoegdheid in de EEXVerordening II (Brussel Ibis) en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor de vraag naar het toepasselijke recht gelden in hoofdzaak de bijzondere conflictregels van de Rome I-Verordening. Soms zal rekening moeten worden gehouden met eenvormig...
Offer
Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR - J.A. Pontier (ISBN: 9789462907751)
Het boek Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR (ISBN:9789462907751) geschreven door J.A. Pontier bestel je op bruna.nl! In dit deel van de Praktijkreeks IPR staat de individuele arbeidsovereenkomst centraal. Aan de orde komen internationale geschillen tussen werkgevers en werknemers, zoals ambassadepersoneel, grensarbeiders, zeevarenden, werknemers in de luchtvaartsector en de transportsector, gedetacheerde werknemers en werknemers bij een onderneming die overgaat in andere handen. In de regel gaat het daarbij om loonvorderingen of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Voor de arbeidsovereenkomst kent het Nederlandse IPR bijzondere regelingen voor de internationale bevoegdheid in de EEXVerordening II (Brussel Ibis) en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor de vraag naar het toepasselijke recht gelden in hoofdzaak de bijzondere conflictregels van de Rome I-Verordening. Soms zal rekening moeten worden gehouden met eenvormig...
Offer
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk - A. van Drongelen, J. van Drongelen (ISBN: 9789462511477)
Het boek De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk (ISBN:9789462511477) geschreven door A. van Drongelen, J. van Drongelen bestel je op bruna.nl! De regeling van de tijdelijke arbeidsovereenkomst was tot 1 januari 1999 tamelijk eenvoudig. De eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigde van rechtswege en de tweede moest worden opgezegd. Met de Wet flexibiliteit en zekerheid is de mogelijkheid om gebruik te maken van de tijdelijke arbeidsovereenkomst verruimd. Tegenover deze flexibilisering stond ook zekerheid; de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt op enig moment omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die de werknemer de meeste bescherming biedt. Allerlei additionele maatregelen in de relatie werkgeverwerknemer waaronder de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van zes weken naar twee jaren, de re-integratieverplichtingen en de ontslagbescherming, maken het gebruik van de tijdelijke arbeidsovereenkomst...
Offer
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding - A. van Drongelen, J. van Drongelen (ISBN: 9789462511200)
Het boek Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding (ISBN:9789462511200) geschreven door A. van Drongelen, J. van Drongelen bestel je op bruna.nl! De omschrijving van de arbeidsovereenkomst is sinds de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1909 nauwelijks gewijzigd. De arbeidsovereenkomst is de grondslag van het arbeidsrecht en biedt de werknemers de meeste bescherming, maar die beschermingsgedachte wordt door werkgevers steeds meer als knellend ervaren. Om die reden hebben zij steeds vaker en steeds meer hun heil gezocht in de zogenoemde 'flexibele arbeidsrelaties' en kiezen werkgevers er steeds vaker voor hun relatie met werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst om te zetten in een relatie met een zelfstandige zonder personeel op basis van de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. De scheidslijn tussen een werknemer en een zelfstandige zonder personeel kan soms zo dun zijn dat er sprake is van wat wordt...
Offer
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst - Bas Westerhout (ISBN: 9789059317260)
Het boek Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst (ISBN:9789059317260) geschreven door Bas Westerhout bestel je op bruna.nl! Kan een werkgever eenzijdig de werknemer een – substantiële – verlaging van het loon opleggen? Kan de werkgever eenzijdig de arbeidsduur of de arbeidstijd fors verkorten? Kan de werkgever eenzijdig de functie van de werknemer wijzigen en hem opdragen, al dan niet met verlaging van het loon, deze andere functie te gaan vervullen? Hoe werkt verlaging van een pensioenpremie bij de driehoeksverhouding werkgever-werknemer-pensioenfonds? Hoe gaan we om met begrippen als solidariteit en redistributie in deze lastige coronatijd? Deze en vele andere vragen passeren de revue in dit boek. Nadat de Hoge Raad in 2008 het toonaangevende arrest Stoof tegen Mammoet gewezen had, heeft hij de uitleg en toepassing van de artikelen 7:613 BW en 7:611 BW door rechtspraak (Monsieurs tegen Wegener uit 2011 en Fair Play uit 2019) verder ontwikkeld....
Offer
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst - Bas Westerhout (ISBN: 9789462908475)
Het boek Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst (ISBN:9789462908475) geschreven door Bas Westerhout bestel je op bruna.nl! Kan een werkgever eenzijdig de werknemer een – substantiële – verlaging van het loon opleggen? Kan de werkgever eenzijdig de arbeidsduur of de arbeidstijd fors verkorten? Kan de werkgever eenzijdig de functie van de werknemer wijzigen en hem opdragen, al dan niet met verlaging van het loon, deze andere functie te gaan vervullen? Hoe werkt verlaging van een pensioenpremie bij de driehoeksverhouding werkgever-werknemer-pensioenfonds? Hoe gaan we om met begrippen als solidariteit en redistributie in deze lastige coronatijd? Deze en vele andere vragen passeren de revue in dit boek. Nadat de Hoge Raad in 2008 het toonaangevende arrest Stoof tegen Mammoet gewezen had, heeft hij de uitleg en toepassing van de artikelen 7:613 BW en 7:611 BW door rechtspraak (Monsieurs tegen Wegener uit 2011 en Fair Play uit 2019) verder ontwikkeld....
Offer
De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan - J. van Drongelen (ISBN: 9789490962388)
Het boek De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan (ISBN:9789490962388) geschreven door J. van Drongelen bestel je op bruna.nl! Dit boek vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectief actierecht. In dit boek wordt de collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen ver­bindend verklaren van bepalingen daarvan onderwerpsgewijs behandeld. De collectieve arbeidsovereenkomst is het onderhandelingsresultaat tussen werkgevers en/of werkgeversverenigingen aan de ene kant en werknemersverenigingen aan de andere kant. Het resultaat wordt bepaald door de (al dan niet veronderstelde) machtspositie van de verschillende partijen waarbij...
Offer
Arbeidsovereenkomstenrecht - Van der Grinten (ISBN: 9789013159714)
Het boek Arbeidsovereenkomstenrecht (ISBN:9789013159714) geschreven door Van der Grinten bestel je op bruna.nl! Als professional werkzaam op het terrein van het arbeidsrecht kunt u niet zonder gedegen naslagwerk van het arbeidsovereenkomstenrecht. De 27e druk van dit veelgebruikte handboek bevat een diepgaande bespreking van de bepalingen omtrent de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek en andere relevante wetgeving. De uitgebreide verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur maken verdere verdieping direct mogelijk. De arbeidsovereenkomst vormt de juridische basis voor de meeste arbeidsrelaties en is daarmee van groot maatschappelijk belang. Wanneer u als professional geregeld in aanraking komt met arbeidsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, dan is het essentieel de laatste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak in het vizier te houden. Arbeidsovereenkomstenrecht is een veelgebruikt handboek onder...
Offer
Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht - Piet Massuger, Willem Plessen (ISBN: 9789462512061)
Het boek Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht (ISBN:9789462512061) geschreven door Piet Massuger, Willem Plessen bestel je op bruna.nl! Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht behandelt op heldere en compacte wijze alle regels die met werken en niet-(meer)werken te maken hebben. Om de lezer in zijn leerproces behulpzaam te zijn, zijn in de hoofdstukken steeds tussenvragen opgenomen en staat aan het eind van een hoofdstuk altijd een volledige toets. In het eerste deel van het boek vind je antwoorden op vragen als: • Wat is een arbeidsovereenkomst? • Waar kun je terecht om werk te vinden? • Welk loon moet je ontvangen? • Welke wijzigingen in de arbeidsovereenkomst moet je accepteren? Ook het complexe Nederlandse ontslagrecht wordt overzichtelijk en uitgebreid behandeld. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie vanaf 1 januari 2020, dus na inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans. Vervolgens komen aan de orde: • Wat is...
Offer
Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht - J.J.M. de Laat (ISBN: 9789013139686)
Het boek Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht (ISBN:9789013139686) geschreven door J.J.M. de Laat bestel je op bruna.nl! Basistekst Het Nederlandse arbeidsrecht mag niet worden beïnvloed door de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden. Dat bepaalt artikel 6:245 van het Burgerlijk Wetboek. Kantonrechter Sjef de Laat bepleit een verandering. De regeling van de algemene voorwaarden moet in ieder geval wel op de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Voor de collectieve arbeidsovereenkomst zijn er redenen om voorzichtig te zijn. Het beding in de individuele arbeidsovereenkomst dat bepaalt dat een cao van toepassing is (incorporatiebeding) moet dan wel op de snijtafel. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op het arbeidsrecht zal met name de bijzondere bedingen beïnvloeden, zoals het concurrentiebeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het geheimhoudingsbeding, het studiekostenbeding en het boetebeding in de...
Offer
Arbeidsrecht in de praktijk. - D.J.B. de Wolff (ISBN: 9789012405935)
Het boek Arbeidsrecht in de praktijk. (ISBN:9789012405935) geschreven door D.J.B. de Wolff bestel je op bruna.nl! De twaalfde druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 2020 weer. In deze herziene druk is er uiteraard aandacht voor de wetten die in 2020 in werking zijn getreden, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), de Wet compensatie transitievergoeding en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Arbeidsrecht in de praktijk beschrijft de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. De hoofdstukken volgen in grote lijnen de verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst, vanaf het moment waarop het aanbieden van een arbeidsovereenkomst wordt overwogen tot en met de afwikkeling van een inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende leerstukken worden uiteengezet aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties met veel verwijzingen naar relevante en...
Offer
Arbeidsrechtelijke themata - E. van Vliet (ISBN: 9789059312081)
Het boek Arbeidsrechtelijke themata (ISBN:9789059312081) geschreven door E. van Vliet bestel je op bruna.nl! Arbeidsrechtelijke themata is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Het behandelt het arbeidsovereenkomsten-recht (artikel 7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht). In Arbeidsrechtelijke themata is gekozen voor een thematische behandeling van de stof. Aan de orde komen onder meer: kwalificatie van de overeenkomst atypische arbeidsrelaties bijzondere bedingen schade tijdens de arbeidsovereenkomst overgang van onderneming arbeid en loon wijzigingen van de arbeidsovereenkomst het (nieuwe) ontslagrecht arbeidsongeschiktheid wegens...

Top 10 – beste Arbeidsovereenkomst (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Arbeidsovereenkomst-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Arbeidsovereenkomst product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Arbeidsovereenkomst

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Arbeidsovereenkomst voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Arbeidsovereenkomst koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Arbeidsovereenkomst product?

Interessante Arbeidsovereenkomst video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Arbeidsovereenkomst, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Arbeidsovereenkomst product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Arbeidsovereenkomst, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Arbeidsovereenkomst product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 262 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.75 van 5.]

Plaats een reactie