Ondernemingsvormen & Recht

Beste Ondernemingsvormen & Recht 2021

Best geteste Ondernemingsvormen & Recht kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Ondernemingsrecht - A.M.M.M. van Zeijl (ISBN: 9789001875473)
Het boek Ondernemingsrecht (ISBN:9789001875473) geschreven door A.M.M.M. van Zeijl bestel je op bruna.nl! De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht bestaat uit twee delen. Deel 2: Ondernemingsrecht behandelt de complete basis van het ondernemingsrecht. Het studieboek legt je aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk de toepassing van de wetten uit. Waarom kiezen voor De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Deel 2: Ondernemingsrecht? heldere inleiding in het ondernemingsrecht; praktische insteek met veel voorbeelden; met uitgebreide online ondersteuning. Deel 2: Ondernemingsrecht behandelt helder en praktisch het ondernemingsrecht, de hoofdzaken van het faillissement en het burgerlijk procesrecht. Ieder hoofdstuk bevat een handig overzicht van de basisbegrippen. Aan de hand van meerkeuzevragen en open oefenvragen kun je vervolgens je kennis van de stof...
Offer
De rol van de rechter in het ondernemingsrecht - B.F. Assink (ISBN: 9789462512276)
Het boek De rol van de rechter in het ondernemingsrecht (ISBN:9789462512276) geschreven door B.F. Assink bestel je op bruna.nl! Dit boek is niet slechts ontstaan bij en naar aanleiding van het afscheid van prof. mr. L. (Vino) Timmerman als advocaat-generaal bij de Hoge Raad, en een symposium dat bij die gelegenheid in het gebouw van de Hoge Raad plaatsvond, maar had ongetwijfeld ook een andere inhoud gehad als Timmerman niet de afgelopen 17 jaar als advocaat-generaal de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad zou zijn geweest op het terrein van het ondernemingsrecht. In die 17 jaar hebben de vele conclusies van zijn hand, en de daarin vervatte en daarmee ge¬ïmpliceerde adviezen aan de Hoge Raad, immers groot gezag gehad en de ont¬wikkeling van het ondernemingsrecht zeer beïnvloed. De in dit boek opgenomen beschouwingen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het ondernemingsrecht. Zij zijn tegelijkertijd niet los te zien van het werk van Vino...
Offer
Ondernemings-en Sociaal recht - H.W.P. van Pelt, R.D.J. van Caspel (ISBN: 9789001823900)
Het boek Ondernemings-en Sociaal recht (ISBN:9789001823900) geschreven door H.W.P. van Pelt, R.D.J. van Caspel bestel je op bruna.nl! Ondernemings- en Sociaal recht is tot stand gekomen naar aanleiding van recente wijzigingen in het SPD-examenprogramma. Het boek sluit naadloos aan bij het SPD-examen Recht, maar is door het niveau ook goed in te zetten in het hbo. Het boek bestaat uit twee delen, te weten een deel Ondernemingsrecht en een deel Sociaal recht. Ondernemingsrecht gaat over het oprichten van een onderneming, haar organen en de vertegenwoordigende personen. Centraal daarbij staan de beslissingen die in het kader van een onderneming moeten worden genomen, zoals het aanvragen van een vergunning, aanbestedingsregels en het opstellen van de jaarrekening. Ook is aandacht voor actuele onderwerpen als het intellectuele eigendom, e-commerce en internationaal privaatrecht. Sociaal recht beslaat enerzijds Arbeidsrecht, waarbij...
Offer
Ondernemingsrecht in de Lage Landen - H. de Wulf (ISBN: 9789013155389)
Het boek Ondernemingsrecht in de Lage Landen (ISBN:9789013155389) geschreven door H. de Wulf bestel je op bruna.nl! Deze bundel bevat een gevarieerd aanbod van bijdragen over actuele onderwerpen uit het Nederlandse- en het Belgische ondernemingsrecht, waarmee deze uitgave voor zowel de Belgische- als Nederlandse rechtspraktijk van grote relevantie is. Ondernemingsrecht in de Lage Landen vormt de afsluiting van het gelijknamige congres dat op 16 en 17 november 2018 werd georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Het gekozen thema was extra relevant in het licht van de ingrijpende hervorming en modernisering van het Belgische vennootschapsrecht. Ten tijde van het congres lag een daartoe strekkend wetsvoorstel bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 28 februari 2019 is dit wetsvoorstel door de Kamer goedgekeurd nadat op de valreep nog wijzigingen zijn aangebracht, waaronder een vergaande beperking van de...
Offer
Q&A Ondernemingsrecht - Maarten Mussche (ISBN: 9789462908642)
Het boek Q&A Ondernemingsrecht (ISBN:9789462908642) geschreven door Maarten Mussche bestel je op bruna.nl! In Q&A Ondernemingsrecht geven de auteurs antwoord op honderd veelgestelde vragen uit de praktijk van het ondernemingsrecht. De belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming komen aan bod. Van de oprichting van een rechtspersoon tot de overname van een concurrent, van onenigheid tussen aandeelhouders tot aansprakelijkheid van het bestuur. De insteek is praktisch: bondige antwoorden die direct inzicht geven in de juridische mogelijkheden en knelpunten. Q&A Ondernemingsrecht is een handzame praktijkgids voor ondernemers, bedrijfsjuristen en zelfstandige professionals. ...
Offer
Q&A Ondernemingsrecht - Maarten Mussche (ISBN: 9789089742308)
Het boek Q&A Ondernemingsrecht (ISBN:9789089742308) geschreven door Maarten Mussche bestel je op bruna.nl! In Q&A Ondernemingsrecht geven de aueturs antwoord op 100 veelgestelde vragen uit de praktijk van het ondernemingsrecht. De belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming komen aan bod. Van de oprichting van een rechtspersoon tot de overname van een concurrent, van onenigheid tussen aandeelhouders tot aansprakelijkheid van het bestuur. De insteek is praktisch: bondige antwoorden die direct inzicht geven in de juridische mogelijkheden en knelpunten. Q&A Ondernemingsrecht is een handzame praktijkgids voor ondernemers, bedrijfsjuristen en zelfstandige professionals....
Offer
Praktisch Ondernemingsrecht - S.S. M Rutten (ISBN: 9789001593384)
Het boek Praktisch Ondernemingsrecht (ISBN:9789001593384) geschreven door S.S. M Rutten bestel je op bruna.nl! Ondernemingsrecht is een breed en complex rechtsgebied. Praktisch ondernemingsrecht belicht met concrete voorbeelden en heldere bewoordingen dit rechtsgebied op zodanige wijze dat de student de stof eigen kan maken en toe kan passen. Hoewel dit boek hoofdzakelijk het ondernemingsrecht behandelt, worden de rechtsgebieden personenrecht, faillissementsrecht, concernrecht en belastingrecht ook aangestipt. Zodoende wordt het juiste perspectief geschetst. In deze nieuwe editie zijn alle relevante wetswijzigingen verwerkt, zijn nieuwe casusvragen toegevoegd en is jurisprudentie geactualiseerd. De illustraties zijn vernieuwd. Bijzonder aan dit boek is dat in het afsluitend hoofdstuk alle Nederlandse rechtsvormen met elkaar worden vergeleken. - Legt een brede basis in het ondernemingsrecht; - alle Nederlandse rechtsvormen met elkaar vergeleken; - handig...
Offer
Ondernemingsrecht - M.J.G.C. Raaijmakers, W.J.M. van Veen (ISBN: 9789013048469)
Het boek Ondernemingsrecht (ISBN:9789013048469) geschreven door M.J.G.C. Raaijmakers, W.J.M. van Veen bestel je op bruna.nl! Dit studie- en praktijkboek schets de basisstructuur van het Nederlandse ondernemingsrecht. De organisatie, leiding, financiering en deelname aan het economische verkeer staan centraal. Het ontleedt de veranderingen bij wijziging van haar rechtsvorm: van eenmanszaak naar personenvennootschap (komend recht) of een BV en als zij als NV naar de beurs gaat (effectenrecht en corporate governance) en overdracht/overgang van zeggenschap. Ook de coöperatie en de nijvere vereniging/stichting komen aan de orde. Thematisch worden behandeld: concernrecht, fusies en overname, omzetting, beursgang, jaarrekening, enquêterecht en andere rechtsmiddelen. In deze herziene druk zijn nieuwe regelgeving en rechtspraak verwerkt en enkele onderdelen grondig herzien...
Offer
Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk - F.K. Buijn, P.M. Storm (ISBN: 9789013035452)
Het boek Ondernemingsrecht BV en NV in de praktijk (ISBN:9789013035452) geschreven door F.K. Buijn, P.M. Storm bestel je op bruna.nl! Bouwt voort op - en is een verdieping van - de in 2005 verschenen 9e druk van BV en NV van Sanders en Westbroek. Anders dan BV en NV is dit boek primair bedoeld voor de praktijk van de advocaat, de notaris, de fiscalist, de accountant, de bedrijfsjurist en de civiele rechter of arbiter. Daarnaast is het bij uitstek bestemd voor studenten die een Master-opleiding of een gespecialiseerde (beroeps)opleiding, zoals in accountancy, fiscaliteit of treasury, volgen. Diverse hoofdstukken zijn bovendien geschikt voor onderwijs in capita selecta van het ondernemingsrecht. Met het oog op het gebruik in de praktijk is ingegaan op vele vragen die in de praktijk zijn gerezen. Voorts hebben de auteurs, afhankelijk van het onderwerp, naar zo recent mogelijke jurisprudentie en literatuur verwezen. Achter ieder hoofdstuk vindt de lezer een...
Offer
Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 - M.M. de Reus (ISBN: 9789013158786)
Het boek Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 (ISBN:9789013158786) geschreven door M.M. de Reus bestel je op bruna.nl! Aan welke voorwaarden dient een objectieve onderneming te voldoen? En wanneer wordt een belastingplichtige aangemerkt als ondernemer? Deze uitgave biedt u een compleet en actueel beeld van alle aspecten van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting. De laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn hierin meegenomen. De maatschappelijke belangstelling voor de problematiek van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting is de afgelopen jaren merkbaar toegenomen. Dit is mede het gevolg van de omstandigheid dat het ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 niet scherp is afgebakend. De daarvoor geldende voorwaarden # alsmede de invulling daarvan # worden met name ontleend aan de rechtspraak. In Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001 (Bk) staat de positie van #het ondernemerschap# in...
Offer
Ondernemingsrecht in tijden van crisis - H.E. Boschma (ISBN: 9789013118247)
Het boek Ondernemingsrecht in tijden van crisis (ISBN:9789013118247) geschreven door H.E. Boschma bestel je op bruna.nl! Het Instituut voor Ondernemingsrecht is een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het staat onder leiding van prof. mr. J.B. Wezeman (RUG) en prof. mr. M.J. Kroeze (EUR). Op 9 en 10 november 2012 organiseerde het Instituut voor Ondernemingsrecht zijn tweejaarlijkse congres, wederom in Pathé Groningen. Het Instituut koos dit keer als congresthema 'Ondernemingsrecht in tijden van crisis'. De crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren en is niet zonder gevolgen gebleven voor de continuïteit van veel ondernemingen. Vraagstukken op het terrein van governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn daarom actueler dan...
Offer
Ondernemingsvermogen - Jacques van der Elst (ISBN: 9789046609538)
Het boek Ondernemingsvermogen (ISBN:9789046609538) geschreven door Jacques van der Elst bestel je op bruna.nl! Ondernemingsvermogen...
Offer
Het ondernemingsplan - (ISBN: 9789052617626)
Ondernemers zijn belangrijk. Zij versterken onze welvaart en zorgen voor werkgelegenheid. Daarom is het goed dat er steeds nieuwe bedrijven van start gaan. Uit onderzoek blijkt bovendien dat ondernemers - mede doorhun zelfstandigheid, het meest tevreden zijn met hun werk. Hoe zet u een bedrijf op? Deze praktijkgids bespreekt alle stappen die voorafgaan aan de start van een onderneming. Aan de orde komen onder meer: - de uitdaging van het ondernemerschap, kansen en risico; - het waarom en hoe van een ondernemingsplan; - de ontwikkeling van het idee, de missie en de strategie; - de omgevingsanalyse en het marketingplan; - het bedrijfsplan en de te kiezen rechtsvorm; - de inrichting van de organisatie; - het financieel plan en de financieringsmogelijkheden. De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer biedt een praktische training in managementvaardigheden. Met een minimum...
Offer
SamenWerken in het ondernemingsrecht - B.F. Assink (ISBN: 9789013094589)
Het boek SamenWerken in het ondernemingsrecht (ISBN:9789013094589) geschreven door B.F. Assink bestel je op bruna.nl! Op 12 en 13 november 2010 vond in Groningen het 16e congres plaats van het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Het congresthema was 'SamenWerken in het Ondernemingsrecht'. Op de eerste congresdag stond vooral centraal de samenwerking tussen degenen die bij de interne organisatie van de onderneming zijn betrokken. Op de tweede dag kwamen de meer externe aspecten van samenwerking aan bod. De in dit boek gebundelde voordrachten bevatten prikkelende stellingen over onder meer de essentie van rechtspersoonlijkheid, de onafhankelijkheid van bestuurders, aandeelhoudersovereenkomsten en de betrokkenheid van aandeelhouders in beursgenoteerde ondernemingen. Ook is er onder meer aandacht voor het mededingingsrecht, het jaarrekeningenrecht, het enquêterecht en het medezeggenschapsrecht....
Offer
Ondernemingsrecht en faillisementsrecht - C.L. Koppenol (ISBN: 9789001809379)
Het boek Ondernemingsrecht en faillisementsrecht (ISBN:9789001809379) geschreven door C.L. Koppenol bestel je op bruna.nl! Ondernemingsrecht en faillisementsrecht...

Top 10 – beste Ondernemingsvormen & Recht (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Ondernemingsvormen & Recht-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Ondernemingsvormen & Recht product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Ondernemingsvormen & Recht

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Ondernemingsvormen & Recht voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Ondernemingsvormen & Recht koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Ondernemingsvormen & Recht product?

Interessante Ondernemingsvormen & Recht video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Ondernemingsvormen & Recht, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Ondernemingsvormen & Recht product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Ondernemingsvormen & Recht, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Ondernemingsvormen & Recht product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 302 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.48 van 5.]

Plaats een reactie