Poliklinische Zorg

Beste Poliklinische Zorg 2021

Best geteste Poliklinische Zorg kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Klinische zorg - H. van der Sluis, J.H.J. de Jong (ISBN: 9789031328161)
Het boek Klinische zorg (ISBN:9789031328161) geschreven door H. van der Sluis, J.H.J. de Jong bestel je op bruna.nl! Dit katern is geschreven voor BOL- en BBL-studenten die in de laatste fase zijn gekomen van de opleiding tot verpleegkundige. Het katern is een hulpmiddel bij het afstuderen en reikt verschillende mogelijkheden voor binnen en buitenschoolse verdieping aan. In het eerste hoofdstuk wordt de voorbereiding op de differentiatie belicht. In hoofdstuk 2 leert de student een eigen opfrisschema samen te stellen. Daarmee kan hij of zij de eerder eigen gemaakte leerstof die nodig is voor de differentiatie weer op een rijtje zetten en gebruiken als basis voor de verdieping. Tevens bevat dit hoofdstuk een uitgebreide lijst van informatiebronnen. In hoofdstuk 3 zijn casussen opgenomen die dienen als basis om te verdiepen en als leidraad voor het afstudeerproces en product....
Offer
Poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en arbodienst - E.A. F Wentink (ISBN: 9789036813518)
Het boek Poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en arbodienst (ISBN:9789036813518) geschreven door E.A. F Wentink bestel je op bruna.nl! In dit boek staan de kennis, vaardigheden en competenties van doktersassistenten centraal die vereist zijn in de specifieke settings van poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en bij arbodiensten. In de bedrijfsgeneeskunde (arbo) maar vooral in de jeugdgezondheidszorg is sinds de vorige druk (2006) veel veranderd. In Poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en arbodienst komt de nieuwe zogenoemde ‘jeugdhulp’ uitgebreid aan bod, evenals belangrijke onderwerpen als autismespectrumstoornissen, psychiatrie, verslaving, onbegrepen (lichamelijke) klachten en pesten. Deze vierde druk is voor een groot deel nieuw geschreven. De inhoud is actueel gemaakt en aanzienlijk uitgebreid. Er is ook in deze nieuwe druk aandacht voor onderwerpen uit vakgebieden als chirurgie, cardiologie, interne geneeskunde, neurologie...
Offer
Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg - I.W. Bijlsma (ISBN: 9789036815062)
Het boek Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg (ISBN:9789036815062) geschreven door I.W. Bijlsma bestel je op bruna.nl! Dit leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses i.o. behandelt de digitale administratieve taken met behulp van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Aan bod komen bijvoorbeeld de verwijzing via het zorgdomein en het digitaal verwerken van orders. Verder gaat het in op het zorginformatiesysteem (ZIS), het landelijk schakelpunt (LSP), de digitale financiële administratie (DBC-zorgproduct) en het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) inclusief de veranderende rol van de doktersassistent binnen de JGZ. Het leerboek is voorzien van talrijke praktijkvoorbeelden en een aantal praktijkopdrachten. De student zal, tijdens het bestuderen van de lesstof, de praktijksituatie leren begrijpen en wordt nieuwsgierig gemaakt naar bijvoorbeeld de diverse protocollen...
Offer
Piqueras y Crespo Ergo – ergonomische kruk rotatie en klinisch, roze
In hoogte verstelbaar door gascilinder van 15 cm. Rotation 360, telescopisch zwart en wielen van nylon. Aro verchroomde voetensteun met hoge sterkte en 20 cm diameter.
Offer
Piqueras y Crespo Ergo Ergonomische kruk, rotatie en klinisch, bruin
In hoogte verstelbaar door gascilinder van 15 zm. Rotation 360, telescopisch zwart en wielen van nylon. Aro verchroomde voetensteun met hoge sterkte en 20 mm diameter. Afmetingen verpakking (L x B x H) in zm: 65 x 61 x 40
Offer
Klinische pathologie - C.B. van Heycop ten Ham (ISBN: 9789006614824)
Het boek Klinische pathologie (ISBN:9789006614824) geschreven door C.B. van Heycop ten Ham bestel je op bruna.nl! Bij zieken in de omgeving zijn mensen meestal betrokken en belangstellend. Ze willen weten: Wat is er mis? Waardoor komt het? Welke problemen zijn er te verwachten? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat is de behandeling? Wat is de prognose? Antwoorden op deze vragen krijg je in dit leerboek Klinische pathologie. De 4e druk is grondig herzien en biedt een compacte basis voor degene die zich wil voorbereiden op werken of stagelopen in een ziekenhuis. De inhoud is verdeeld over twee thema's: Basisbegrippen en Klinische ziektebeelden. In Basisbegrippen worden de algemene achtergronden en processen uitgelegd. In het deel Klinische ziektebeelden worden aandoeningen die frequent opname en verpleging noodzakelijk maken beschreven. Elk hoofdstuk bevat leerdoelen en studieactiviteiten, die de student helpen bij het...
Offer
Offer
Ethiek in de klinische praktijk - G. Hawley (ISBN: 9789043016148)
Het boek Ethiek in de klinische praktijk (ISBN:9789043016148) geschreven door G. Hawley bestel je op bruna.nl! Ethiek in de klinische praktijk is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die jij maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep? De verschillende didactische...
Offer
Klinische Psychologie - Ellin Simon (ISBN: 9789001881474)
Het boek Klinische Psychologie (ISBN:9789001881474) geschreven door Ellin Simon bestel je op bruna.nl! - Bevat een nieuw hoofdstuk over transdiagnostische behandelvormen; - activeert studenten zich te verdiepen en verbanden te leggen; - de theorie is gebaseerd op de DSM-5. Klinische psychologie. Diagnostiek en behandeling biedt een overzicht van het huidige werkveld met de focus op diagnostiek en behandeling van psychische problemen. Het eerste deel beschrijft de processen van diagnosticeren, behandelen en indiceren van cliënten. Het tweede deel belicht de diagnostische werkzaamheden en behandeling vanuit verschillende theoretische benaderingen. In het derde deel staan de diagnostiek en behandeling bij een groot aantal verschillende psychische problemen en stoornissen centraal. Klinische psychologie. Diagnostiek en behandeling vormt een tweeluik met Klinische Psychologie. Theorieën en psychopathologie. ...
Offer
Klinische statistiek - H.J.A. Schouten (ISBN: 9789031329786)
Het boek Klinische statistiek (ISBN:9789031329786) geschreven door H.J.A. Schouten bestel je op bruna.nl! Dit boek bevat de meest relevante statistische methodologie en analysetechnieken voor wetenschappelijk onderzoek met patiënten en proefdieren. Het zal zijn waarde bewijzen bij de voorbereiding van onderzoek, bij de analyse van onderzoeksresultaten en bij het lezen van artikelen. Elk onderwerp wordt behandeld op een manier die aansluit bij de medische onderzoekspraktijk. Aan de hand van medische voorbeelden worden de mogelijkheden en beperkingen van statistische onderzoeksmethoden en analysetechnieken uitgelegd. Dit boek is bestemd voor studenten geneeskunde, studenten gezondheidswetenschappen en hbo-studenten gezondheidszorg (verpleegkunde, fysiotherapie, verloskunde). Naast studenten is het boek tevens geschikt voor huisartsen en kan het gebruikt worden als een betrouwbaar naslagwerk op een klinische afdeling. Leidinggevende onderzoekers, zoals...
Offer
Klinische psychologie - Ellin Simon (ISBN: 9789001846244)
Het boek Klinische psychologie (ISBN:9789001846244) geschreven door Ellin Simon bestel je op bruna.nl! - Standaardwerk op het gebied van klinische psychologie; - volledig geactualiseerd naar de DSM-5; - uitgebreide digitale ondersteuning. Klinische psychologie is een standaardwerk op het gebied van klinische psychologie. Het omvat een theoretische inkadering van het klinische veld, een beschrijving van verschillende psychische stoornissen en theorie rondom classificatie, diagnostiek en behandelmethoden. Het boek bestaat uit vier delen. De eerste twee delen geven een schets van het vakgebied en theoretische benaderingen hierbinnen. Deel 3 gaat over classificatie en diagnostiek. Tot slot bevat het vierde deel een uitgebreide toelichting bij de verschillende psychische stoornissen. Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de meest recente theorieën en onderzoeksbevindingen. Het boek is geschreven voor hbo-opleidingen als Social Work, MWD, SPH, Pedagogiek...
Offer
Handboek klinische schematherapie - (ISBN: 9789031372058)
Schematherapie mag zich in een groeiende populariteit verheugen. Deze integratieve therapie combineert methoden en technieken uit vele scholen in een model dat zowel aansluit bij wetenschappelijk onderzoek als herkenbaar is voor patiënten en therapeuten.Het Handboek klinische schematherapie maakt een vertaalslag van het oorspronkelijke individuele ambulante behandelmodel naar (dag)klinische schematherapie. De auteurs tonen op heldere wijze hoe een (dag)klinisch schematherapieprogramma opgezet kan worden, waarbij niet alleen de inhoud maar ook de organisatie en de context van zo'n programma aan bod komen. In het handboek wordt voor de integratie van het gehele programma, milieu en context in het schematherapiemodel gekozen. Hierdoor worden gemeenschappelijke taal, onderlinge afstemming en synergie bewerkstelligd.Het bijbehorende Werkboek klinische schematherapie is bedoeld voor de patiënt en biedt een essentiële ondersteuning van de behandeling....
Offer
Werkboek klinische schematherapie - (ISBN: 9789031372089)
Het Werkboek klinische schematherapie is geschreven voor patiënten die opgenomen zijn of in een deeltijdbehandeling behandeld worden. Patiënten die individueel of in een groep behandeld worden, kunnen dit boek ook goed gebruiken. Met dit boek kunnen patiënten, in overleg met hun behandelaar of behandelteam, zelf werken aan lang bestaande destructieve patronen. Het doorwerken van het werkboek geeft de lezer houvast om zelf te werken aan langer bestaande problemen en datgene wat in de therapie is geleerd, voort te zetten en te bestendigen. Het werkboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft de lezer een heldere uitleg over de theoretische achtergrond van schematherapie. Het tweede deel behandelt alle schema's stap voor stap: wat zijn de specifieke eigenschappen van ieder schema, hoe zijn de verschillende schema's ontstaan, wat zijn de specifieke valkuilen in contact met anderen en welke stappen kan iemand zetten om...
Offer
Elizabeth Arden - Prevage Klinische Lash en Brow verbetering van Serum 4ml / 0.13 fl.oz.
Deze formule klinisch getest wordt weergegeven te onthullen zichtbaar langer, voller, mooier uitziende wimpers en wenkbrauwen in slechts 2 weken. Elizabeth Arden de exclusieve drievoudige peptide complex ondersteunt lash de vernieuwing van de natuurlijke cyclus, dus ze zien er weelderige, gezonde en gerevitaliseerd - en uw ogen jonger dan ooit lijken.
Offer
Klinisch redeneren - Jef van den Ende (ISBN: 9789463447133)
Het boek Klinisch redeneren (ISBN:9789463447133) geschreven door Jef van den Ende bestel je op bruna.nl! Klinisch redeneren, van model naar competentie - Een leerboek voor artsen en studenten Evidence based medicine is stilaan gemeengoed, niet alleen op het vlak van data, ook het redeneren van de arts vraagt om een wetenschappelijke onderbouw. Klinisch redeneren is vandaag dan ook een volwaardige discipline in de artsenopleiding. Dit leerboek versterkt het klinische redeneren van de arts. Zowel voor studenten geneeskunde als artsen, voor huisartsen als andere specialisten is het een heldere basis voor hun (toekomstige) dagelijkse diagnostische werk. Het boek is niet normatief, maar prescriptief opgevat en bevat manieren van denken waardoor de kans op fouten vermindert. Vanuit het baanbrekende werk van Turing, Sackett, Pauker, Kassirer en Kahneman analyseerden de auteurs de denkprocessen van de arts. Zo kwamen ze tot een...

Top 10 – beste Poliklinische Zorg (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Poliklinische Zorg-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Poliklinische Zorg product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Poliklinische Zorg

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Poliklinische Zorg voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Poliklinische Zorg koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Poliklinische Zorg product?

Interessante Poliklinische Zorg video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Poliklinische Zorg, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Poliklinische Zorg product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Poliklinische Zorg, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Poliklinische Zorg product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 313 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.97 van 5.]

Plaats een reactie