Risicomanagement

Beste Risicomanagement 2021

Best geteste Risicomanagement kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Risicomanagement - H.C. Kocks (ISBN: 9789463451635)
Het boek Risicomanagement (ISBN:9789463451635) geschreven door H.C. Kocks bestel je op bruna.nl! Dit boek is een must voor elk ondernemer, bestuurder, toezichthouder, leidinggevende, adviseur, auditors en, last but not least, politici omdat: 1. Het boek in 14 stappen aan geeft wat risicomanagement werkelijk in houdt, waarom het nodig is en wat elke organisatie moet doen om situationeel effectief risicomanagement te kunnen realiseren en te onderhouden. Stap 15 gaat over het, door organisaties, informeren van stakeholders over hun gerealiseerd risicomanagement. Met die 14 stappen kan elke organisatie zelf bepalen of ze een situationeel effectief risicomanagement heeft gerealiseerd omdat ze daarvoor alle 14 stappen op een juiste manier moet uitvoeren. (Deel I: 23 pag.) 2. Het boek gemotiveerd aan geeft dat in werkelijkheid de invulling van risicomanagement bij organisatie en de verantwoording daarover aan stakeholders, (zeer) veel te wensen over laat. Die...
Offer
Risicomanagement - H.B.A. Steens, J.H.G. Louwman (ISBN: 9789026720031)
Het boek Risicomanagement (ISBN:9789026720031) geschreven door H.B.A. Steens, J.H.G. Louwman bestel je op bruna.nl! Risicomanagement...
Offer
Risicomanagement - Sonja Janicijevic (ISBN: 9789001738457)
Het boek Risicomanagement (ISBN:9789001738457) geschreven door Sonja Janicijevic bestel je op bruna.nl! • - Een geïntegreerde benadering van risicoanalyse,-reductie en -financiering; • - aandacht voor actuele ontwikkelingen én klassieke beginselen; • - introductie in aanverwante disciplines. Ondernemen is risico nemen. Gestructureerd omgaan met risico’s neemt onzekerheden weg en draagt bij aan een beter ondernemingsresultaat. Risicomanagement beschrijft de ontwikkeling van deze discipline, de doelstellingen, uitgangspunten en het proces van risicomanagement. Het boek leert studenten hoe zij risico's kunnen analyseren en hoe zij een beleid kunnen formuleren om risico's gestructureerd tegemoet te treden. Deze vernieuwde, zevende editie van Risicomanagement is volledig geactualiseerd. De focus van het boek is nog meer verschoven van risicomanagement gericht op ‘operationele’ en ‘verzekerbare’ risico’s richting Enterprise Risk Management. ERM...
Offer
Risicomanagement - Lizanne Vroom (ISBN: 9789491743245)
Het boek Risicomanagement (ISBN:9789491743245) geschreven door Lizanne Vroom bestel je op bruna.nl! Risicomanagement staat al jaren hoog op de agenda van ondernemers, risicomanagers en adviseurs, en dat is niet voor niets. Goed risicomanagement is namelijk een belangrijke succesfactor voor het behalen van de organisatiedoelstelling. Iedere adviseur en medewerker die te maken heeft met risicomanagement, doet er dan ook goed aan Risicomanagement in zijn kast te zetten. Dit boek dient als leidraad om risico's snel, effectief en onderbouwd in kaart te brengen. Het speciaal hiervoor ontworpen Dynamisch Business Model © is een tool waarmee de samenhang tussen organisatieonderdelen en de interactie met de omgeving snel en overzichtelijk in kaart wordt gebracht. Belangrijke afhankelijkheden en kritieke punten die de waardepropositie van de organisatie in gevaar kunnen brengen, springen daardoor direct in het oog. Naast het Dynamisch Business Model krijgt u...
Offer
Risicomanagement - Guy Eeckhout (ISBN: 9782509024565)
Het boek Risicomanagement (ISBN:9782509024565) geschreven door Guy Eeckhout bestel je op bruna.nl! Risico’s kunnen zowel een kost als een kans zijn voor organisaties. Om de juiste balans te bereiken, moet iedere organisatie haar risico’s op een doelmatige manier beheren en beheersen. Risicomanagement is dus een instrument om de bedrijfsvoering te ondersteunen en de continuïteit te waarborgen. Als facility manager dient u ervoor te zorgen dat de werkplek zo ontworpen en onderhouden wordt dat ze de organisatie ondersteunt bij het bereiken van haar doelstellingen. - Met welke wettelijke verplichtingen moet mijn risico-aanpak rekening houden? - Hoe kan ik alle elementen die een mogelijk risico inhouden inventariseren? - In welke fase van de levenscyclus bevinden mijn facilities zich en welke gevolgen heeft dit voor het risicomanagement? De pocket ‘Risicomanagement’ geeft een antwoord op deze en vele andere vragen....
Offer
Risicomanagement in de praktijk - U.P.W.L.M. Claassen (ISBN: 9789013111439)
Het boek Risicomanagement in de praktijk (ISBN:9789013111439) geschreven door U.P.W.L.M. Claassen bestel je op bruna.nl! Risicomanagement in de praktijk...
Offer
Juridisch risicomanagement - Ivar Timmer (ISBN: 9789462908741)
Het boek Juridisch risicomanagement (ISBN:9789462908741) geschreven door Ivar Timmer bestel je op bruna.nl! Hoe kunnen juridische afdelingen effectief en verantwoord bijdragen aan het risicomanagement van organisaties? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift. De afgelopen decennia zijn voor organisaties in alle maatschappelijke sectoren (semi)wettelijke verplichtingen in het leven geroepen om systematisch aan risicomanagement te doen. Hoe verhoudt dit zich tot de traditionele rol die juridische afdelingen binnen organisaties hebben om toekomstige problemen tijdig te identificeren en, door de inzet van juridische instrumenten en advies, zoveel mogelijk te voorkomen? Via drie casestudies wordt duidelijk hoe juridische afdelingen in de huidige praktijk bijdragen aan risicomanagement en hoe juridisch risicomanagement binnen organisaties kan worden vormgegeven. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat is een juridisch risico? Wat zijn elementen voor een...
Offer
Juridisch risicomanagement - Ivar Timmer (ISBN: 9789089744494)
Het boek Juridisch risicomanagement (ISBN:9789089744494) geschreven door Ivar Timmer bestel je op bruna.nl! Hoe kunnen juridische afdelingen effectief en verantwoord bijdragen aan het risicomanagement van organisaties? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift. De afgelopen decennia zijn voor organisaties in alle maatschappelijke sectoren (semi)wettelijke verplichtingen in het leven geroepen om systematisch aan risicomanagement te doen. Hoe verhoudt dit zich tot de traditionele rol die juridische afdelingen binnen organisaties hebben om toekomstige problemen tijdig te identificeren en, door de inzet van juridische instrumenten en advies, zoveel mogelijk te voorkomen? Via drie casestudies wordt duidelijk hoe juridische afdelingen in de huidige praktijk bijdragen aan risicomanagement en hoe juridisch risicomanagement binnen organisaties kan worden vormgegeven. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat is een juridisch risico? Wat zijn elementen voor een...
Offer
Handboek risicomanagement - Cees J. Muusse, S.A. Gelling (ISBN: 9789078440345)
Het boek Handboek risicomanagement (ISBN:9789078440345) geschreven door Cees J. Muusse, S.A. Gelling bestel je op bruna.nl! Handboek risicomanagement...
Offer
Handboek Risicomanagement - Urjan Claassen (ISBN: 9789462763173)
Het boek Handboek Risicomanagement (ISBN:9789462763173) geschreven door Urjan Claassen bestel je op bruna.nl! Het beheersen van risico en het verzilveren van kansen houden veel organisaties bezig. Soms gedreven door ambities en soms door complianceverplichtingen. Echter, de implementatie van risicomanagement is geen sinecure. Veel toezichthouders, directeuren en controllers worstelen met de vraag hoe dit het beste kan worden aangepakt. Dit boek beschrijft een praktische aanpak om risicomanagement effectief en efficiënt te implementeren. Hierbij vormen de principes van het COSO ERM-model, wereldwijd het meest gebruikte model voor risicomanagement, het fundament. De risicomanagementaanpak richt zich op alle functies binnen een organisatie: van toezichthouder tot teamleider en van controllers tot risicomanagers. Het biedt een uniforme gemeenschappelijke taal en geeft alle betrokkenen concrete handvatten voor het identificeren en beheersen van risico’s (en...
Offer
Inleiding risicomanagement - Dennis van der Waal (ISBN: 9789046906613)
Het boek Inleiding risicomanagement (ISBN:9789046906613) geschreven door Dennis van der Waal bestel je op bruna.nl! De wereld is meer dan in het verleden aan veranderingen onderhevig. Vooral het tempo van de veranderingen en daarmee de potentiële risico's vormen een belangrijk element hierbij. Organisaties moeten goed kunnen inspelen op die risico's. Inleiding risicomanagement beschrijft op een toegankelijke manier de basisprincipes van risicomanagement. Door de diverse stappen van het risicomanagementproces te doorlopen, worden studenten zich bewust van de risico's waaraan organisaties blootgesteld worden, om vervolgens verantwoorde keuzes te maken bij de mogelijke beheersing van de risico's. Hoofdstuk 1 beschrijft de geschiedenis rondom de begrippen risico en risicomanagement. Hoofdstuk 2 gaat in op enkele basisbegrippen die van toepassing zijn voor het vakgebied risicomanagement. In hoofdstuk 3 worden deze begrippen gekoppeld aan...
Offer
Risicomanagement voor projecten - B.P. van den Bunt (ISBN: 9789000323272)
Het boek Risicomanagement voor projecten (ISBN:9789000323272) geschreven door B.P. van den Bunt bestel je op bruna.nl! Risicomanagement is een instrument dat ondersteuning biedt bij projectmatig werken. In projecten lopen dingen vaak anders dan verwacht. Soms in gunstige zin, maar vaak ook niet. Dan gaat er kostbare tijd verloren met het blussen van brandjes - tijd die beter kan worden besteed aan de voortgang van het project. Met behulp van risicomanagement kunnen mogelijke knelpunten vroegtijdig geopenbaard worden. Projectleiders zullen met dit boek zowel inzicht verkrijgen in de manier waarop een risicoanalyse kan worden uitgevoerd als in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en risicomanagement....
Offer
Kansrijk risicomanagement in projecten - Ten Gevers (ISBN: 9789052614076)
Het boek Kansrijk risicomanagement in projecten (ISBN:9789052614076) geschreven door Ten Gevers bestel je op bruna.nl! Waarom hebben we die risico's niet eerder op hun waarde ingeschat? Hoe kunnen we ze de volgende keer beheersen zodat zij ons project niet overheersen? Kansrijk risicomanagement in projecten geeft een antwoord op deze vragen en is bedoeld om risicomanagement toegankelijk te maken voor toepassing in dagelijkse projecten. Deze PMO-special beschrijft de stappen die u bij risicomanagement kunt zetten, checklists die u erbij kunt gebruiken en modellen voor de toepassing. De systematische aanpak die deze gids u biedt, kunt u aanpassen aan de omstandigheden in uw situatie. Daarnaast krijgt u een antwoord op vragen als: Hoe zet je projectrisico's om in projectkansen? Op welke manier kun je het risicomanagement van een project inrichten? Op welke wijze bepaal je het risicoprofiel...
Offer
Risicomanagement - Paul Claes, Rob Lengkeek, Sonja Janicijevic (ISBN: 9789001866648)
Het boek Risicomanagement (ISBN:9789001866648) geschreven door Paul Claes, Rob Lengkeek, Sonja Janicijevic bestel je op bruna.nl! Risicomanagement beschrijft op een overzichtelijke manier alle onderdelen van risicomanagementbeleid en brengt ze met elkaar in verband. Je doet kennis op over risicoanalyse, reductie en -financiering en leert hoe je die kennis kunt toepassen in de praktijk. Waarom kiezen voor Risicomanagement? een toegankelijke kennismaking met risicomanagement; handige samenvattingen aan het eind van ieder hoofdstuk; inclusief unieke code voor Prepzone, met handige extra toetsen, flitscolleges en begrippentrainer. Risico's vormen een probleem voor bedrijven, zelfs voordat ze tot schade leiden. Door risico's ontstaat onzekerheid en dat bemoeilijkt het voeren van een goed ondernemingsbeleid. Gestructureerd omgaan met risico's neemt onzekerheden weg. Een grondige risicoanalyse, weloverwogen risicoreducerende maatregelen en een...
Offer
Risicomanagement voor toezichthouders en bestuurders - Alice Jansen-van den Tillaart (ISBN: 9789024429806)
Het boek Risicomanagement voor toezichthouders en bestuurders (ISBN:9789024429806) geschreven door Alice Jansen-van den Tillaart bestel je op bruna.nl! Risicomanagement voor bestuurders en toezichthouders is hét boek voor bestuurders, commissarissen en (interne) toezichthouders die de juiste vragen willen stellen en bij willen dragen aan een betere kwaliteit van besluitvorming in organisaties. Voor elke organisatie is het benutten van kansen en het effectief beheersen van risico’s essentieel om doelstellingen te realiseren. Het boek gaat in op de belangrijkste aspecten van risicomanagement waarmee bestuurders en toezichthouders te maken krijgen. De auteurs beschrijven de belangrijkste thema’s en termen van risicomanagement, waaronder het identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s en het gebruiken van risicomanagementmodellen en u krijgt concrete handvatten aangereikt om te gebruiken in uw toezichthoudende rol. Risicomanagement voor bestuurders en...

Top 10 – beste Risicomanagement (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Risicomanagement-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Risicomanagement product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Risicomanagement

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Risicomanagement voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Risicomanagement koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Risicomanagement product?

Interessante Risicomanagement video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Risicomanagement, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Risicomanagement product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Risicomanagement, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Risicomanagement product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 198 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.2 van 5.]

Plaats een reactie