Verandermanagement

Beste Verandermanagement 2021

Best geteste Verandermanagement kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Verandermanagement veranderd - Anne-Bregje Huijsmans (ISBN: 9789024421176)
Het boek Verandermanagement veranderd (ISBN:9789024421176) geschreven door Anne-Bregje Huijsmans bestel je op bruna.nl! Aan modellen, goeroes en boeken met de volgende succesaanpak voor verandermanagement geen gebrek. Tegelijkertijd leiden discutabele aanpakken tot verspilling en gemiste kansen. Inzicht in wat wel of niet werkt schiet tekort. Verandermanagement veranderd zuivert het vakgebied en toont welke ideeën over veranderen wel en niet deugen. De groeiende populariteit en relevantie voor de praktijk van het vakgebied verandermanagement is onmiskenbaar. Dat maakt de vraag wat wel en niet deugt en werkt ook belangrijker. Verandermanagement veranderd laat evidence based zien dat veel van de breed omarmde aannames niet onderbouwd zijn of op gespannen voet staan met wat onderzoek leert. Datzelfde geldt dus voor de daarop gebaseerde aanpakken die managers en adviseurs inzetten bij het veranderen van organisaties en gedrag. Populaire en intuïtief...
Offer
Verandermanagement in organisaties - Tanja van den Akker (ISBN: 9789087539429)
Het boek Verandermanagement in organisaties (ISBN:9789087539429) geschreven door Tanja van den Akker bestel je op bruna.nl! Dit boek gaat in op alle belangrijke zaken die te maken hebben met veranderingen in organisaties en het verandermanagement dat daarbij wordt ingezet....
Offer
Verandermanagement veranderd - Anne-Bregje Huijsmans (ISBN: 9789024421183)
Het boek Verandermanagement veranderd (ISBN:9789024421183) geschreven door Anne-Bregje Huijsmans bestel je op bruna.nl! Bij het veranderen van organisaties en gedrag laten managers en adviseurs zich vaak leiden door populaire managementideeën en niet-getoetste aannames. Regelmatig ontbreekt een goede onderbouwing of is er wetenschappelijke kennis die in een andere richting wijst. Verandermanagement veranderd toetst populaire opvattingen met behulp van onderzoek en de beschikbare evidence. Evidence-based (verander)management De auteurs van Verandermanagement veranderd beschouwen op kritische wijze de boodschappen van populaire boeken over management en verandering. Mensen in de praktijk worstelen vaak met de veranderingen waar ze mee te maken krijgen. Dat creëert een behoefte aan houvast, inspiratie, inzichten en oplossingen. Ze vinden die in de vorm van een veelheid aan managementboeken, seminars, websites en trainingen. Deze 'industrie' voorziet...
Offer
Verandermanagement in organisaties - Tanja van den Akker (ISBN: 9789087536893)
Het boek Verandermanagement in organisaties (ISBN:9789087536893) geschreven door Tanja van den Akker bestel je op bruna.nl! Dit boek gaat in op alle belangrijke zaken die te maken hebben met veranderingen in organisaties en het verandermanagement dat daarbij wordt ingezet. Met 'verandermanagement' wordt hier bedoeld het doorvoeren van wezenlijke veranderingen in organisaties, teams en individuen. In dit boek komen daarbij niet alleen de belangrijkste theorieën en opvattingen over de 'harde' benaderingen van verandermanagement aan bod, maar wordt ook ingegaan op de 'zachte aspecten', zoals (organisatie)cultuur, houding en gedrag. In het boek wordt duidelijk uitgelegd dat naast het veranderen van de harde aspecten, zoals technische infrastructuren en systemen, ook veel aandacht moet worden besteed aan deze andere aspecten. Dit boek geeft een praktische samenvatting van de belangrijkste literatuur die over deze 'zachte...
Offer
Essenties van verandermanagement - Marco de Witte (ISBN: 9789024439799)
Het boek Essenties van verandermanagement (ISBN:9789024439799) geschreven door Marco de Witte bestel je op bruna.nl! Vergroot je verandervermogen met deze kleine canon van de veranderkunde! Voor wie de essenties van verandermanagement wil doorgronden, schetst dit overzichtswerk het veranderkundig landschap – ‘de Hollandse school van veranderen’ – in zijn volle breedte. De auteurs gaan elk vanuit hun eigen benadering in op recente ontwikkelingen, fundamentele kernvragen, hoofdbrekende spanningen en paradoxen in de veranderpraktijk. Deze tweede, geheel herziene editie van Essenties van Verandermanagement staat onder redactie van Marco de Witte, Maurits Jan Vink en Marlieke van Grinsven en bestaat uit vier thematische delen: 1. De veranderkunde in vogelvlucht: geschiedenis en hoofdlijnen van het vakgebied 2. Organisatieverandering aan de hand van een ‘goed’ veranderidee 3. Benaderingen die de brug slaan tussen het veranderidee en de het veranderproces 4....
Offer
Essenties van verandermanagement - Marlieke van Grinsven (ISBN: 9789024439805)
Het boek Essenties van verandermanagement (ISBN:9789024439805) geschreven door Marlieke van Grinsven bestel je op bruna.nl! Vergroot je verandervermogen met deze kleine canon van de veranderkunde! Voor wie de essenties van verandermanagement wil doorgronden, schetst dit overzichtswerk het veranderkundig landschap - 'de Hollandse school van veranderen' - in zijn volle breedte. De auteurs gaan elk vanuit hun eigen benadering in op recente ontwikkelingen, fundamentele kernvragen, hoofdbrekende spanningen en paradoxen in de veranderpraktijk. Tweede, geheel herziene editie Deze tweede, geheel herziene editie van Essenties van Verandermanagement staat onder redactie van Marco de Witte, Maurits Jan Vink en Marlieke van Grinsven en bestaat uit vier thematische delen: De veranderkunde in vogelvlucht: geschiedenis en hoofdlijnen van het vakgebied Organisatieverandering aan de hand van een 'goed' veranderidee Benaderingen die de brug slaan tussen...
Offer
Verandermanagement in 28 lessen - Jaap Boonstra (ISBN: 9789047006329)
Het boek Verandermanagement in 28 lessen (ISBN:9789047006329) geschreven door Jaap Boonstra bestel je op bruna.nl! Veranderprocessen in organisaties verlopen vaak moeizaam. In dit boek laat Jaap Boonstra in 28 korte, heldere lessen zien wat je kunt verwachten. Hij gaat in op de belangrijkste aspecten van de reis die elk verandertraject in essentie is - van de eerste verkenning van het terrein en het bepalen van de route tot het terugkijken na afloop. Aan de hand van concrete cases deelt Boonstra zijn ervaringen als verandermanager en adviseur, en reflecteert hij op die ervaringen. Daarmee is dit boek een praktische gids voor mensen die zich als leider en professional willen bekwamen in verandermanagement....
Offer
Voorbij Verandermanagement - A. van Nistelrooij (ISBN: 9789013057300)
Het boek Voorbij Verandermanagement (ISBN:9789013057300) geschreven door A. van Nistelrooij bestel je op bruna.nl! Voorbij verandermanagement Managers en organisatieadviseurs die verandering zien als een lineair en voorspelbaar proces maken een denkfout. In dit boek wordt betoogd dat veranderprocessen niet zijn te managen, ze zijn hooguit te faciliteren op interventieniveau. Veranderen betekent per definitie om kunnen gaan met onvoorziene omstandigheden. We moeten af van de angst voor onzekerheid en mogelijke imperfectie. Dit soort angst getuigt van naïviteit en leidt tot creatieve zelf-intoming. Ook moeten we af van de opvatting als zou het management of de organisatieadviseur een oplossing hebben voor alle problemen. Kritisch zijn op huidige praktijken. Gezamenlijk een visie ontwikkelen op 'hoe dingen gedaan moeten worden'. Daarover met het gehele sociale systeem een dialoog aangaan. En elkaar gedurende een dialoog opnieuw...
Offer
Verandermanagement - Burcu Öztürk, Fred Rorink, Henk Kleijn (ISBN: 9789043036788)
Het boek Verandermanagement (ISBN:9789043036788) geschreven door Burcu Öztürk, Fred Rorink, Henk Kleijn bestel je op bruna.nl! handleiding over het vakgebied. Het biedt studenten ondersteuning binnen de context waar veranderingen plaatsvinden en geeft criteria voor het kiezen van de juiste veranderaanpak en interventies. Met een toegankelijke schrijfstijl en aansprekende cases worden de theoretische inzichten verbonden aan een praktische toepassing. De indeling van het boek volgt een geïntegreerd model van verandermanagement en biedt daarmee een gestructureerde opbouw. Het vernieuwde model houdt expliciet rekening met de samenhang tussen de verschillende veranderfasen. De auteurs gaan in op vragen die de fasering van verandermanagement vormen: • Welke ontwikkelingen buiten en binnen organisaties leiden tot veranderingen? • Welk ontwerp van de organisatie is geschikt in de nieuwe omgeving? • Welke veranderingen zij n gewenst en is de organisatie in staat en...
Offer
Het Veranderboek - B. Janssen, S. ten Have, Wouter ten Have (ISBN: 9789081091459)
Het boek Het Veranderboek (ISBN:9789081091459) geschreven door B. Janssen, S. ten Have, Wouter ten Have bestel je op bruna.nl! De verwachte gemiddelde levensduur van organisaties is in twee decennia teruggegaan van 20 jaar naar 12,5 jaar. De overlevingskansen nemen af doordat organisaties zich niet voldoende aanpassen of zich juist te veel, te vaak of onnodig aanpassen. In al deze gevallen gaan organisaties niet goed om met veranderingen. Het op de juiste wijze aanpassen van organisaties en gedrag in situaties van verandering is een voorwaarde om het bestaansrecht te waarborgen. Hierin liggen de kern en de opdracht van het vakgebied verandermanagement: het in antwoord op veranderingen zo professioneel, effectief en efficiënt mogelijk aanpassen van organisatie en gedrag. Deze opdracht staat centraal in Het Veranderboek. In het boek draait het om de vragen die managers hebben over organisatieverandering en verandermanagement. De...
Offer
Strategisch management - D.J. Eppink (ISBN: 9789491743108)
Het boek Strategisch management (ISBN:9789491743108) geschreven door D.J. Eppink bestel je op bruna.nl! Strategisch management is geschreven voor studenten en managers die zich verder willen verdiepen in het vakgebied strategie. Eppink beschrijft op een duidelijke en overzichtelijke wijze de stappen die een organisatie kan nemen om tot een succesvolle strategie te komen. Na een analyse van de huidige situatie moet de manager vragen beantwoorden over de drie dimensies van strategie: spreiding, positionering en samenwerking. Vervolgens besteedt Eppink aandacht aan de implementatie van de strategie. En omdat implementeren ook veranderen is, volgt aan het eind van dit boek een bijdrage van prof. A. Cozijnsen over verandermanagement. Dankzij de jarenlange werkervaring van Eppink zijn allerlei herkenbare praktijkvoorbeelden van bekende en ook minder bekende Nederlandse organisaties opgenomen
Offer
Managen van verandering - Annemie Simkens, Luc de Schryver, Theo Wijnen (ISBN: 9782509017642)
Het boek Managen van verandering (ISBN:9782509017642) geschreven door Annemie Simkens, Luc de Schryver, Theo Wijnen bestel je op bruna.nl! Containerbegrippen als organisatieontwikkeling, verandermanagement of organisatieverandering worden te pas en te onpas gebruikt. Tijd om die begrippen goed te definiëren, want ook in lokale besturen zijn er heel wat kleine- én grootschalige veranderingsprocessen aan de gang. Het Nieuw Overheidsmanagement zorgt voor nieuwe rolverhoudingen en andere manieren van verantwoorden met o.m. een meer resultaatgerichte manier van werken. Precies daarvoor werd de nieuwe pocket ‘Managen van verandering’ geschreven. Van leidinggevenden worden vandaag immers meer strategische, analytische, veranderkundige, klant- en medewerkergerichte managementcompetenties gevraagd. De stafmedewerker, o.a. werkzaam als projectmedewerker, kwaliteitscoördinator of vormingsverantwoordelijke, moet de veranderingsprocessen ondersteunen en begeleiden. Hij...
Offer
Strategisch management - Jan Eppink (ISBN: 9789055163052)
Het boek Strategisch management (ISBN:9789055163052) geschreven door Jan Eppink bestel je op bruna.nl! Strategisch management is geschreven voor studenten en managers die zich verder willen verdiepen in het vakgebied strategie. Eppink beschrijft op een duidelijke en overzichtelijke wijze de stappen die een organisatie kan nemen om tot een succesvolle strategie te komen. Na een analyse van de huidige situatie moet de manager vragen beantwoorden over de drie dimensies van strategie: spreiding, positionering en samenwerking. Vervolgens besteedt Eppink aandacht aan de implementatie van de strategie. En omdat implementeren ook veranderen is, volgt aan het eind van dit boek een bijdrage van prof. A. Cozijnsen over verandermanagement. Dankzij de jarenlange werkervaring van Eppink zijn allerlei herkenbare praktijkvoorbeelden van bekende en ook minder bekende Nederlandse organisaties opgenomen in dit boek. Deze voorbeelden maken het voor de lezer mogelijk om een...
Offer
Succesvol Lean - John Maes, Vincent Wiegel (ISBN: 9789090303352)
Het boek Succesvol Lean (ISBN:9789090303352) geschreven door John Maes, Vincent Wiegel bestel je op bruna.nl! Lean heeft veel te bieden. Dit praktische boek helpt je om het succesvol in een organisatie door te voeren. Dat blijkt hard nodig, want Lean-initiatieven hebben vaak niet de gewenste uitkomst. 'Succesvol Lean' gaat over de dieperliggende kern van deze managementfilosofie: over de mentale instelling, de Lean-cultuur en de veranderkundige aspecten van Lean-implementaties. Want bij de voorbereiding, opzet en uitvoering van Lean-initiatieven is goed verandermanagement essentieel. Dit mooi vormgegeven boek laat zien hoe Lean een organisatiecultuur kan transformeren naar een cultuur van continu verbeteren, ongeacht of het in de dienstverlening, de zorg of de industrie is. De heldere aanpak wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden en cases die de theorie ondersteunen. John Maes is expert in Lean en verandermanagement. Hij heeft...
Offer
Samensturing in de kerk - Rianca Evers, Wilbert de Goei (ISBN: 9789043535182)
Het boek Samensturing in de kerk (ISBN:9789043535182) geschreven door Rianca Evers, Wilbert de Goei bestel je op bruna.nl! In Samensturing in de kerk werken Rianca Evers en Wilbert de Goei een werkbaar en haalbaar model uit voor nieuwe kerkstructuren: samen terug naar de oorspronkelijke missie van de kerk, samen sturen. Samensturing is een concept dat zijn waarde al heeft bewezen in de wereld van de organisatiekunde en verandermanagement. In dit praktische en inspirerende boek vindt u handvatten om dit model toe te passen in iedere gemeente. ...

Top 10 – beste Verandermanagement (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Verandermanagement-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Verandermanagement product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Verandermanagement

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Verandermanagement voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Verandermanagement koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Verandermanagement product?

Interessante Verandermanagement video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Verandermanagement, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Verandermanagement product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Verandermanagement, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Verandermanagement product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 202 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.5 van 5.]

Plaats een reactie