Ontwikkelingspsychologie

Beste Ontwikkelingspsychologie 2021

Best geteste Ontwikkelingspsychologie kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Ontwikkelingspsychologie - Robert Feldman (ISBN: 9789043036191)
Het boek Ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789043036191) geschreven door Robert Feldman bestel je op bruna.nl! Ontwikkelingspsychologie II biedt een actueel overzicht van de stand van zaken van de ontwikkelingspsychologie vanaf de jongvolwassenheid tot aan het einde van het leven. De fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in deze fasen komen uitgebreid aan de orde. Feldman benadert deze aspecten in chronologische volgorde. Het boek combineert en integreert theorie, onderzoek en praktijk op een aantrekkelijke manier. De auteur leidt de student door het boek aan de hand van aansprekende voorbeelden. Deze nieuwe editie belicht actuele ontwikkelingen in het vakgebied wereldwijd en toegespitst op Nederland en Vlaanderen. De traditionele kerngebieden en historische ontwikkelingen worden besproken. Daarbij wordt steeds een link gelegd naar nieuwe ontwikkelingsgebieden, onderzoeksbevindingen en trends. Het boek onderstreept bovendien dat...
Offer
Ontwikkelingspsychologie - Elaine Tompany (ISBN: 9789043036955)
Het boek Ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789043036955) geschreven door Elaine Tompany bestel je op bruna.nl! Ontwikkelingspsychologie is een uitgebreide inleiding in het vakgebied. Het laat de lezer kennismaken met de basistheorieën, het onderzoek en de toepassingen in de praktijk van deze unieke discipline. Daarbij zoekt de auteur steeds naar raakvlakken met de levens en ervaringen van de student en worden verbanden gelegd met recente maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt het boek niet alleen een raamwerk van feitelijke kennis, maar nodigt het ook uit om op een andere manier naar mensen en hun (vroege) ontwikkeling te kijken. Ontwikkelingspsychologie bespreekt de volledige jeugd en adolescentie in chronologische volgorde: de prenatale periode, de babytijd, de peuter- en kleutertijd, de schooltijd en de adolescentie. Binnen deze perioden richt het boek zich op de fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling. Deze achtste...
Offer
Ontwikkelingspsychologie - Liesbeth van Beemen, Marieke Beckerman (ISBN: 9789001866709)
Het boek Ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789001866709) geschreven door Liesbeth van Beemen, Marieke Beckerman bestel je op bruna.nl! .....
Offer
Ontwikkelingspsychologie - B. van den Bergh (ISBN: 9789023252245)
Het boek Ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789023252245) geschreven door B. van den Bergh bestel je op bruna.nl! In de educatieve en sociale richtingen van het hoger onderwijs is kennis van de menselijke levensloop onmisbaar. Het boek Ontwikkelingspsychologie voorziet al veertig jaar in deze behoefte en presenteert de ontwikkeling van de mens als een levenslang proces. De gehele levensloop komt aan bod, van de geboorte tot en met de ouderdom. Tevens is er aandacht voor een aantal ontwikkelingsstoornissen. Hiermee is het een belangrijke wegwijzer in de vele theorieën en methoden over de menselijke ontwikkeling. Deze 14e editie is geactualiseerd met onder andere de ontwikkelingen in het hersenonderzoek en hun betekenis voor het vakgebied. Ook de gedeelten over de psychogerontologie en de ontwikkeling op hogere leeftijd krijgen meer aandacht, gezien hun toegenomen maatschappelijke relevantie. Diverse experts hebben hieraan meegewerkt. Hiermee blijft...
Offer
Ontwikkelingspsychologie - Liesbeth van Beemen, Marieke Beckerman (ISBN: 9789001754310)
Het boek Ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789001754310) geschreven door Liesbeth van Beemen, Marieke Beckerman bestel je op bruna.nl! - Uitgebreid overzicht van de biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren, thematisch behandeld; - toegankelijke theorie, ondersteund door casuïstiek, trefwoorden in de marges, overzichtelijke schema’s en studievragen; - aandacht voor ontwikkelingsproblemen als ADHD en autisme. Ontwikkelingspsychologie biedt studenten een uitgebreid overzicht van de biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook de persoonlijkheidsontwikkeling komt aan bod: van het temperament van het jonge kind tot aan de identiteitsvorming van de adolescent. Ieder hoofdstuk behandelt een specifiek onderwerp in de ontwikkelingsfasen van de verschillende leeftijdsgroepen. Ook maakt elk hoofdstuk een uitstapje naar de afwijkende ontwikkeling, zodat ook veel voorkomende ontwikkelingsproblemen als ADHD...
Offer
Kleine ontwikkelingspsychologie - R. Kohnstamm (ISBN: 9789031361618)
Het boek Kleine ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789031361618) geschreven door R. Kohnstamm bestel je op bruna.nl! Als geen ander weet Rita Kohnstamm de lezers te verleiden mee te denken; zij vult wetenschappelijke kennis aan met alledaagse, herkenbare en invoelbare gedragingen en voorvallen. Door wat zij lezen op de herinneringen aan hun eigen kinder- en jeugdjaren in gedachten toe te passen, groeien zij in hun psychologisch en pedagogisch denken. Dit, ondersteund met speelse vormgeving en illustraties - van dochter Eva Kohnstamm - maakt dat zowel student, professional als (groot)ouders actief mee- én tegendenkt en dat de kennis beklijft.Deel 2 'de schoolleeftijd' gaat over kinderen van zes tot twaalf jaar. Er worden zo veel mogelijk dwarsverbanden gelegd met als resultaat een herkenbaar en evenwichtig 'profiel' van deze leeftijdscategorie. Natuurlijk zijn er in de psychologie geen revolutionaire ontdekkingen gedaan die alles wat tot nu...
Offer
Ontwikkelingspsychologie voor het basisonderwijs - Peter Dejonckheere (ISBN: 9789463799034)
Het boek Ontwikkelingspsychologie voor het basisonderwijs (ISBN:9789463799034) geschreven door Peter Dejonckheere bestel je op bruna.nl! Ontwikkelingspsychologie voor het basisonderwijs selecteert met de grootste zorg de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen en ontwikkelingstheorieën relevant voor de basisschool (kleuter- en lager onderwijs). Door de vele voorbeelden uit het dagelijkse schoolgebeuren gegrepen, de talrijke observatietips en de tips voor de leerkracht is dit boek heel toegankelijk en zie je als lezer duidelijk de verbanden met de praktijk van de basisschool. Op die manier biedt het boek leerkrachten (al dan niet in opleiding) diverse mogelijkheden om het gedrag van kinderen gerichter te observeren en de beginsituatie van klas en leerling beter te bepalen. Dankzij een grondiger kennis van de ontwikkeling van kinderen (met bijbehorende problemen) kunnen leerkrachten een betere didactiek uittekenen en lesdoelen gerichter formuleren. De opbouw van...
Offer
Kleine ontwikkelingspsychologie - R. Kohnstamm (ISBN: 9789031361625)
Het boek Kleine ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789031361625) geschreven door R. Kohnstamm bestel je op bruna.nl! Als geen ander weet Rita Kohnstamm de lezers te verleiden mee te denken; zij vult wetenschappelijke kennis aan met alledaagse, herkenbare en invoelbare gedragingen en voorvallen. Door wat zij lezen op de herinneringen aan hun eigen kinder- en jeugdjaren in gedachten toe te passen, groeien zij in hun psychologisch en pedagogisch denken. Dit, ondersteund met speelse vormgeving en illustraties - van dochter Eva Kohnstamm - maakt dat zowel student, professional als (groot)ouders actief mee- én tegendenkt en dat de kennis beklijft.Deel 3 'de puberjaren' gaat over de 'vroege en midden' adolescentie, kinderen van twaalf tot achttien jaar. In het eerste blok worden thema's besproken als seksualiteit, de verstandelijke ontwikkeling en de toenemende autonomie. Deze drie thema's lopen als een rode draad verder door het boek....
Offer
Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie - J. Bos (ISBN: 9789088500718)
Het boek Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789088500718) geschreven door J. Bos bestel je op bruna.nl! De ontwikkelingspsychologie in Nederland heeft een korte geschiedenis en een rijk verleden. Verzelfstandiging na de Tweede Wereldoorlog tot een eigen discipline binnen de gedragswetenschappen maakte snelle ontwikkeling mogelijk. Sindsdien hebben drie generaties hoogleraren het veld betreden. Een eerste generatie werd voor de oorlog geboren, studeerde kort daarna af, heeft het terrein in de jaren vijftig en zestig betreden en is inmiddels met emeritaat. Een derde generatie studeerde in de jaren tachtig af en is net aangesteld als hoogleraar. Daar tussen ligt de naoorlogse generatie babyboomers die in de jaren zeventig en tachtig aan de universiteit kwam werken en het eind van haar loopbaan in zicht heeft. Hoe deze drie generaties ieder op hun eigen wijze de verschillende op het terrein van de...
Offer
Kleine ontwikkelingspsychologie I - R. Kohnstamm (ISBN: 9789031361601)
Het boek Kleine ontwikkelingspsychologie I (ISBN:9789031361601) geschreven door R. Kohnstamm bestel je op bruna.nl! Door de toegankelijke schrijfstijl en vele actuele voorbeelden verbindt Rita Kohnstamm wetenschappelijke kennis met alledaagse situatie uit het leven van kinderen. Hierdoor zijn de boeken voor zowel professionals, leerlingen als geïnteresseerde (groot)ouders prettig leesbaar. Dit wordt ondersteund met een speelse vormgeving en illustraties van dochter Eva Kohnstamm.Alle delen zijn in 2009 fors herzien. In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht en is de maatschappij bovendien erg veranderd. Onderzoek leverde niet alleen nieuwe resultaten op rond bekende thema’s, er zijn ook nieuwe thema’s opgekomen. Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek naar het functioneren van het puberbrein. In de herziene delen zijn nieuwe ontwikkelingen en onderzoek uitgebreid opgenomen.Deel 1 ‘Het jonge kind’ beschrijft de ontwikkelingen van kinderen vanaf...
Offer
Ontwikkelingspsychologie - F. Verhulst, T. Hooijmaaijers, T. Stokhof (ISBN: 9789023256328)
Het boek Ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789023256328) geschreven door F. Verhulst, T. Hooijmaaijers, T. Stokhof bestel je op bruna.nl! Kinderen begeleiden en stimuleren is boeiend, aantrekkelijk en uitdagend. Er speelt zich in de basisschoolperiode dan ook enorm veel af op het gebied van leren, evenals op sociaal en emotioneel gebied. Kennis van de processen die zich in de basisschoolperiode voltrekken is voor de (aankomende) leerkracht dan ook essentieel. Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs biedt deze kennis op een manier die dicht bij de dagelijkse praktijk op de basisschool staat. In de tekst en in het digitale lesmateriaal op www.lerarencampus.nl staan herkenbare voorbeelden en opdrachten over echte kinderen, vanuit de praktijk van het onderwijs en daarvoor ook direct toepasbaar. De tekst is deels gebaseerd op het succesvolle boek De ontwikkeling van het kind van Frank C. Verhulst. Per leeftijdsfase (kleuter, 6-9 jaar en 9-12...
Offer
Praktische ontwikkelingspsychologie voor sociaal werk - Esther Goudswaard-Houben, Vanessa Landsmeer-Dalm (ISBN: 9789001887995)
Het boek Praktische ontwikkelingspsychologie voor sociaal werk (ISBN:9789001887995) geschreven door Esther Goudswaard-Houben, Vanessa Landsmeer-Dalm bestel je op bruna.nl! Een sociaal werker komt in aanraking met allerlei mensen met elk hun eigen ontwikkelingsvraagstukken. Om al deze mensen goed te kunnen begeleiden, moeten sociaal werkers kennis hebben van ontwikkelingspsychologie. In Praktische ontwikkelingspsychologie voor sociaal werk staat de praktijk van de sociaal werker centraal, ontwikkelingstheorieën worden direct gekoppeld aan de beroepspraktijk. In ieder hoofdstuk wordt helder omschreven waarom een sociaal werker de betreffende kennis uit de ontwikkelingspsychologie nodig heeft en hoe deze kennis toegepast moet worden. Het boek beschrijft de volledige levensloop van de mens, beginnend bij de prenatale periode en de voorschoolse ontwikkeling en eindigend bij de oudere. Ieder hoofdstuk kent een vaste structuur waarbij eerst de belangrijkste...
Offer
Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie - Marjan de Bil, Petra de Bil (ISBN: 9789024415519)
Het boek Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie (ISBN:9789024415519) geschreven door Marjan de Bil, Petra de Bil bestel je op bruna.nl! Dit boek behandelt de ontwikkelingspsychologie van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. In leesbare taal worden de ontwikkelingen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied uiteengezet. De ontwikkelingen die kinderen en jongeren doormaken, worden beschreven aan de hand van ontwikkelingstaken. Zo zijn er bijvoorbeeld de ontwikkelingstaken van het verwerven van een veilige basis, het leren omgaan met anderen en het verwerven van een eigen identiteit, maar ook het omgaan met vrije tijd en het kiezen van een opleiding en beroep. Dit boek is geschikt voor studenten van de Pabo, Social Work, HBO-pedagogiek en HBO-psychologie. Ook andere professionals die betrokken zijn bij kinderen en jongeren kunnen er handvatten aan ontlenen voor het omgaan met deze doelgroep. Er wordt steeds een praktijkgerichte toepassing gemaakt van...
Offer
Ontwikkelingspsychologie voor Zorg en Welzijn - Anne Luiten, Peter Wurschy (ISBN: 9789082998771)
Het boek Ontwikkelingspsychologie voor Zorg en Welzijn (ISBN:9789082998771) geschreven door Anne Luiten, Peter Wurschy bestel je op bruna.nl! Met Ontwikkelingspsychologie voor Zorg en Welzijn heeft u een uniek studieboek in handen. Het biedt informatie over de menselijke ontwikkeling en gaat daarnaast specifiek in op cliënten met een beperking, bij wie de ontwikkeling anders verloopt. De lezer, student of professional in de zorg krijgt een compleet beeld van hoe de ontwikkeling anders dan gebruikelijk kan verlopen, omdat zowel theoretische als praktische informatie steeds gecombineerd wordt. Alleen met de juiste kennis kunnen cliënten die zorg nodig hebben, op een goede manier begeleid worden, en dat is het uiteindelijke doel van dit boek. De vele praktijkvoorbeelden geven richting bij het inschatten van en handelen tijdens cliëntsituaties die als moeilijk of uitdagend kunnen worden ervaren. Dit boek is tot stand gekomen met...
Offer
Ontwikkelingspsychologie, custom editie Avans Den Bosch - Mario Claeijs, Sabien Kavelaars (ISBN: 9789043036160)
Het boek Ontwikkelingspsychologie, custom editie Avans Den Bosch (ISBN:9789043036160) geschreven door Mario Claeijs, Sabien Kavelaars bestel je op bruna.nl! Je docent hee dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearsoncontent van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder! Sommige docenten hebben er ook hun eigen, op maat gemaakte, leermaterialen aan toegevoegd, die specifiek gericht zijn op jouw opleiding. Pearson werkt nauw samen met docenten en zet zich in voor het creëren van kwalitatief uitstekende leermiddelen, die op maat worden gemaakt. Geef je studievaardigheden een duwtje in de rug en begin nu met de voorbereiding van je toekomstige carrière. Meer informatie is te vinden op: www.pearson.nl....

Top 10 – beste Ontwikkelingspsychologie (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Ontwikkelingspsychologie-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Ontwikkelingspsychologie product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Ontwikkelingspsychologie

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Ontwikkelingspsychologie voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Ontwikkelingspsychologie koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Ontwikkelingspsychologie product?

Interessante Ontwikkelingspsychologie video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Ontwikkelingspsychologie, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Ontwikkelingspsychologie product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Ontwikkelingspsychologie, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Ontwikkelingspsychologie product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 298 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.1 van 5.]

Plaats een reactie