Opvoeding

Beste Opvoeding 2021

Best geteste Opvoeding kopen: Vergelijking & goedkope prijzen

Offer
Menskunde en opvoeding - Rudolf Steiner (ISBN: 9789490455651)
Het boek Menskunde en opvoeding (ISBN:9789490455651) geschreven door Rudolf Steiner bestel je op bruna.nl! Menskunde en opvoeding...
Offer
Jan Geurtz Het einde van de opvoeding
Het einde van de opvoeding \\n\\nJan Geurtz, bekend van Verslaafd aan liefde, laat in Het einde van de opvoeding zien dat de crisis in de opvoedkunde, maar vooral ook in de dagelijkse praktijk van het opvoeden, veroorzaakt wordt door een fundamentele fout in ons basisprincipe van het opvoeden. Terwijl we ons als ouders verantwoordelijk voelen voor het latere levensgeluk van onze kinderen, zijn we juist bezig hun huidige en toekomstige geluk te dwarsbomen.\\n\\nHet einde van de opvoeding confronteert ouders met het fatale mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen, waarmee ze op een dieper niveau hun blokkades en beknellingen juist aan de volgende generatie overdragen. Met veel praktijkvoorbeelden en humor laat Jan Geurtz zien dat er een totaal andere manier van ''opvoeden'' van kinderen mogelijk is.\\n\\nHet einde van de opvoeding is bedoeld voor ouders en beroeps-opvoeders, maar ook voor oudere kinderen, en eigenlijk voor iedereen die nog weleens hinder ondervindt van zijn eigen opvoeding. En ondervinden we dat niet allemaal?\\n\\n \\n\\nHet einde van de opvoeding van Jan Geurtz confronteert ouders met het fatale mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen.\\n\\nAuteur: Jan Geurtz\\nUitgever: Ambo\\nDruk: 22\\nAantal pagina's: 159\\nIllustraties: Zonder illustraties\\nAfmetingen: 216 x 137 x 15 mm\\nGewicht: 244 g
Offer
Opvoeding tot Mens en Burger - W. Los (ISBN: 9789065508874)
Het boek Opvoeding tot Mens en Burger (ISBN:9789065508874) geschreven door W. Los bestel je op bruna.nl! Opvoeding tot Mens en Burger...
Offer
Ervaring en opvoeding - J. Dewey (ISBN: 9789031326778)
Het boek Ervaring en opvoeding (ISBN:9789031326778) geschreven door J. Dewey bestel je op bruna.nl! In Ervaring en opvoeding zet de Amerikaanse pedagoog en filosoof John Dewey op bondige wijze de hoofdlijnen van zijn pedagogische theorie uiteen. Gert Biesta en Siebren Miedema vertaalden deze pedagogische klassieker in het Nederlands en laten in hun inleiding de lezer kennismaken met de belangrijkste aspecten van Dewey"s pedagogische gedachtengoed...
Offer
Opvoeding en onderwijs - Rudolf Steiner (ISBN: 9789060385463)
Het boek Opvoeding en onderwijs (ISBN:9789060385463) geschreven door Rudolf Steiner bestel je op bruna.nl! In augustus 1922 vond in Engeland onder auspiciën van het ministerie van onderwijs de 'Oxford Holiday Conference' plaats met Rudolf Steiner als belangrijkste spreker. Bekend geworden door zijn boek De kernpunten van het sociale vraagstuk sprak hij voor een gehoor van honderden leraren, directeuren van pedagogische instituten, hoogleraren en studenten uit uiteenlopende vakgebieden. In het boek Opvoeding en onderwijs - Spirituele grondslagen zijn de negen voordrachten over vrijeschool-pedagogie bijeengebracht. Naar twee kanten vormen deze een waardevolle aanvulling op het basiswerk Algemene menskunde als basis voor de pedagogie. Om te beginnen geeft Steiner een algemene inleiding over de spirituele grondslagen van opvoeding en onderwijs en de pedagogische consequenties die daaruit voortvloeien. Zo behandelt hij de verschillende leeftijdsfasen...
Offer
"De vrucht van Bijbelsche opvoeding" - J. Dane (ISBN: 9789065505392)
Het boek "De vrucht van Bijbelsche opvoeding" (ISBN:9789065505392) geschreven door J. Dane bestel je op bruna.nl! "De vrucht van Bijbelsche opvoeding"...
Offer
Het einde van de opvoeding - Jan Geurtz (ISBN: 9789026318375)
Het boek Het einde van de opvoeding (ISBN:9789026318375) geschreven door Jan Geurtz bestel je op bruna.nl! Jan Geurtz, bekend van Verslaafd aan liefde, laat in Het einde van de opvoeding zien dat de crisis in de opvoedkunde, maar vooral ook in de dagelijkse praktijk van het opvoeden, veroorzaakt wordt door een fundamentele fout in ons basisprincipe van het opvoeden. Terwijl we ons als ouders verantwoordelijk voelen voor het latere levensgeluk van onze kinderen, zijn we juist bezig hun huidige en toekomstige geluk te dwarsbomen. Het einde van de opvoeding confronteert ouders met het fatale mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen, waarmee ze op een dieper niveau hun blokkades en beknellingen juist aan de volgende generatie overdragen. Met veel praktijkvoorbeelden en humor laat Jan Geurtz zien dat er een totaal andere manier van ‘opvoeden’ van kinderen mogelijk is. ...
Offer
Cultuur en opvoeding - Lotty Eldering (ISBN: 9789047706335)
Het boek Cultuur en opvoeding (ISBN:9789047706335) geschreven door Lotty Eldering bestel je op bruna.nl! Cultuur en opvoeding is niet alleen bedoeld voor mensen die in hun studie of beroep te maken hebben met allochtone gezinnen en culturele diversiteit, maar voor een veel breder publiek. Sinds het verschijnen in 2001 is dit boek het standaardwerk geworden over allochtone ouders en kinderen - met name van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst - in onze samenleving. Deze nieuwe, volledig herziene editie schetst de veranderingen in de afgelopen tien jaar tegen de achtergrond van culturen die voortdurend in ontwikkeling zijn. De integratie van allochtone gezinnen met een islamitische achtergrond verloopt anders dan aanvankelijk werd verwacht. Allochtone jongeren hebben inmiddels een belangrijk deel van hun onderwijsachterstand ingehaald en betere perspectieven op de arbeidsmarkt verworven. Zij zijn zich echter ook meer bewust geworden van...
Offer
Opvoeding als spiegel van de beschaving - B. Levering, W. Koops (ISBN: 9789066659247)
Het boek Opvoeding als spiegel van de beschaving (ISBN:9789066659247) geschreven door B. Levering, W. Koops bestel je op bruna.nl! Bibliotheken zijn er volgeschreven over de vraag wat opvoeding nu eigenlijk is, en vooral over de vraag wat het zou moeten zijn. Wat is het doel van de opvoeding, wie is er voor verantwoordelijk, welke middelen zijn geschikt en geoorloofd? De antwoorden op dergelijke vragen blijken zeer sterk te variëren, niet alleen per cultuur of zelfs per subcultuur, maar ook per historische periode, per samenlevingsvorm, religie, enzovoort. Opvoeding kan daarom met recht worden opgevat als een spiegel van de beschaving waarin zij gestalte krijgt. Door goed in die spiegel te kijken kunnen we van alles te weten komen over de wisselwerking tussen opvoeding, cultuur en maatschappij. Opvoeding als spiegel van de beschaving bevat bijdragen van prominente Nederlandse wetenschappers met een verschillende achtergrond: Midas Dekkers, bioloog...
Offer
Vragenlijst ouders over opvoeding (VOOO) - Bieuwe van der Meulen (ISBN: 9789044133417)
Het boek Vragenlijst ouders over opvoeding (VOOO) (ISBN:9789044133417) geschreven door Bieuwe van der Meulen bestel je op bruna.nl! De Vragenlijst Ouders over Opvoeding (VOOO) is een zelfrapportage- instrument dat in kaart brengt welke inzet een ouder levert ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind, hoe hij/zij dit beleeft, of zich hierbij moeilijkheden voordoen en waar deze moeilijkheden mee te maken kunnen hebben. Zo kan een globaal beeld gevormd worden van het verloop van de opvoeding tijdens het afgelopen jaar bij een bepaalde ouder en kind. De VOOO helpt zo de toenemende vraag te beantwoorden naar de mogelijkheid om op systematische en efficiënte wijze informatie over de gezinsopvoeding vanuit een insidersperspectief te leveren. Samen met andere instrumenten, die bijvoorbeeld het outsidersperspectief in kaart brengen, kan een genuanceerd beeld ten behoeve van diagnostiek en onderzoek worden gevormd. De vragenlijst is zo kort mogelijk gehouden...
Offer
Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld - Joop Berding (ISBN: 9789085750833)
Het boek Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld (ISBN:9789085750833) geschreven door Joop Berding bestel je op bruna.nl! Is de deugd van het geduld uit de opvoeding en uit het onderwijs aan het verdwijnen? Vanuit deze vraag, waarin een zorg wordt verwoord, verkent Joop Berding de vele betekenissen van geduld en zijn tegenbeeld ongeduld. De taalkunde, de theologie en de filosofie bieden prikkelende inzichten. Ook de praktijk komt aan de orde én aan het woord, in verhalen over opvoeding en onderwijs en in diepte-interviews met ouders en leraren. Zij spreken openhartig over hun worsteling tussen geduld en ongeduld, tussen afwachten en ingrijpen, tussen verdragen en opstaan-tegen. De hectiek van alledag stelt het geduld soms danig op de proef, maar zonder dat gaat het niet. Een open zoektocht naar wat geduld en ongeduld in onze steeds snellere tijd betekenen voor opvoeding en onderwijs. Joop Berding is pedagoog. Hij...
Offer
Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context - Ron Oostdam, Ruben Fukkink (ISBN: 9789046905296)
Het boek Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context (ISBN:9789046905296) geschreven door Ron Oostdam, Ruben Fukkink bestel je op bruna.nl! In de onderwijswereld komt er steeds meer aandacht voor urban education, oftewel onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Werken in de stad vraagt om specifieke onderwijs- en opvoedingsvaardigheden. Leraren en pedagogen in opleiding moeten niet alleen startbekwaam, maar ook stadsbekwaam worden opgeleid. Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context komt tegemoet aan deze vraag. Het boek vertaalt inleidende en verdiepende theorie naar praktijkgerichte situaties in een Nederlandse context. Dit middels een samenspel van onderwijskundige en sociologische inzichten in opvoeding en onderwijs. Daarbij worden zowel de negatieve als de positieve kanten belicht van het werken op school en binnen het gezin in grote steden. In het eerste deel van Onderwijs en opvoeding in...
Offer
Moralia II: opvoeding, onderwijs, studie en vriendschap - (ISBN: 9789080447523)
In dit tweede deel van de Moralia van de Griekse schrijver Plutarchus (46-120 n.C.) zijn een aantal essays samengebracht die kenmerkend zijn voor de praktische filosoof Plutarchus. Hij was alom in het Romeinse rijk een veelgevraagd spreker en wist zijn publiek met praktische adviezen, gevoed door zijn platonische achtergrond, altijd te boeien. Hij geeft adviezen over gezondheid, opvoeding, literatuuronderwijs en een handleiding collegelopen voor studenten. Zijn psychologisch inzicht en mensenkennis komen met name tot uiting in de stukken over vriendschap. Inhoud: *De opvoeding van kinderen *Hoe je van je vijanden kunt profiteren *Multi-vriendschap *Het toeval *Hoe te luisteren *Gezondheidsvoorschriften *Hoe de jeugd de literatuur dient te bestuderen *Hoe men een pseudo-vriend van een echte vriend kan onderscheiden *Deugdzaamheid en misdadigheid *Hoe iemand kan weten dat hij...
Offer
Lichamelijke opvoeding op de basisschool - Gertjan van Dokkum, Henk van der Loo (ISBN: 9789001846275)
Het boek Lichamelijke opvoeding op de basisschool (ISBN:9789001846275) geschreven door Gertjan van Dokkum, Henk van der Loo bestel je op bruna.nl! .....
Offer
John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap - John Dewey (ISBN: 9789088500572)
Het boek John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap (ISBN:9789088500572) geschreven door John Dewey bestel je op bruna.nl! John Dewey (1859-1952) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Amerikaanse filosoof en pedagoog van de twintigste eeuw. Zijn bekendheid en invloed strekken zich wereldwijd uit. Als reformpedagoog leverde Dewey een beslissende bijdrage aan onderwijsvernieuwing, maar stond kritisch ten opzichte van het vernieuwen-om-het-vernieuwen. Dewey schreef over uiteenlopende pedagogische vraagstukken, waarbij hij steeds de verbinding legde tussen opvoeding, onderwijs en democratisch burgerschap. Hij bedreef geen luchtfietserij: door zijn ervaring als hoofd van een experimentele school in Chicago waren zijn opvattingen stevig geworteld in een pedagogische praktijk. Veel daarvan is ook in onze tijd herkenbaar en prikkelend. Deweys ideeën zijn zeer relevant voor actuele discussies over samenhang in het curriculum, burgerschapsvorming in...

Top 10 – beste Opvoeding (Prijs/Kwalitet)

Op eBay staat een Opvoeding-Bestenliste, die uitstekend geschikt is voor het maken van een vergelijking en het vinden van de juiste producten. Onder hen zijn er natuurlijk verschillende testwinnaars. Want er is een goede reden waarom dit de meest populaire producten van de klanten zijn, die ook zeer goed verkopen. Omdat het aantal klanten zo groot is, vertegenwoordigen de producten die hier het best verkopen een goede aanbeveling voor de aankoop. Vaak is de verkoop van deze producten zelfs over een langere periode uitstekend geweest.

Hoe tevreden de klanten zijn met het betreffende product blijkt heel goed uit de reviews en evaluaties geschreven door de kopers. Maar natuurlijk moet iedere koper zelf weten wat hij wil en welke eisen hij aan het Opvoeding product stelt.

Het is ook aan te raden om een aantal klantbeoordelingen te lezen. Omdat veel producten om een subjectieve reden een slechte beoordeling krijgen. Dit betekent echter niet dat het genoemde negatieve aspect u ook moet storen.


Consumentenbond Koopadvies voor Opvoeding

Er zijn tal van redenen om te zoeken naar goedkope Opvoeding voor een goede prijs. Misschien bent u een koopjesjager die er gewoonweg van geniet om de beste prijs te vinden voor het product dat u wilt hebben. Of u wilt een product maar één keer uitproberen voor beginners. De goedkoopste aanbiedingen vind je meestal op eBay, de goedkopere producten – zelfs de testwinnaars – zijn zelden te vinden bij andere aanbieders.

Er zijn echter een aantal dingen waar je je bewust van moet zijn voordat je Opvoeding koopt. Allereerst moet u de volgende vragen zelf beantwoorden:

  • Hoeveel wil ik uitgeven?
  • Moet het eerder een goedkoop product of een merkapparaat zijn?
  • Welke maat, kleur en kenmerken moet het product hebben?
  • Waar is het ideale gewicht?
  • Zijn er ervaringen of testrapporten voor het betreffende product?
  • Hoe waarderen klanten het Opvoeding product?

Interessante Opvoeding video’s

Als u wilt dat wij u helpen bij de aankoop van Opvoeding, is de eerste vraag precies wat u wilt. Want misschien heb je al een soortgelijk product en wil je het vervangen, bijvoorbeeld als je een vergelijking hebt gemaakt en de huidige testwinnaar wilt kopen.

Misschien bent u op zoek naar een goedkoop Opvoeding product om mee te beginnen, dat u uitgebreid wilt testen om uw eerste ervaring op te doen. Het maakt niet uit waarom u op zoek bent, wij zullen altijd proberen om u te ondersteunen buiten de test, zodat u het best mogelijke item voor uw behoeften te vinden.

Natuurlijk kunnen we hier een collectie producten presenteren, maar dat helpt u niet. Integendeel, je zou alleen ontevreden en gefrustreerd zijn na de aankoop, omdat je niet de mogelijkheid hebt om te vergelijken. Daarom geven wij u hier een compilatie van goede Opvoeding, die vaak gekocht worden en goede recensies hebben ontvangen van de kopers.


Verdere bronnen en links

Zodra u deze vragen voor uzelf heeft beantwoord, kunt u daadwerkelijk van start gaan. Op deze pagina bieden wij u verschillende gereedschappen waarmee u het juiste Opvoeding product kunt vinden.

Wat we niet konden opnemen in de productvergelijkingwordt zeker bepaald door onze links naar de nuttige informatie die u nodig heeft. Een kleine extra zoekopdracht is altijd geschikt. De links leiden ook tot uitgebreide vergelijkingen van overeenkomstige producten:

We hopen dat we u op uw weg een goede ondersteuning hebben gegeven. We hebben de producten echter niet zelf getest, en zelfs de handige vergelijkingswinnaars maken we niet bekend. Maar op deze pagina bieden we je de bestsellers en highscores van eBay in een duidelijke vorm.

[Recensies: 245 /// Artikel gemiddeld gewaardeerd met: 4.76 van 5.]

Plaats een reactie